• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Camel Travel

So sánh giá vé lịch trình xe Camel Travel với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Camel Travel

Tuyến đường Giá vé
1 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày
3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Camel Travel

 Trụ sở: 459, Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội