Xe Pokemon

So sánh giá vé lịch trình xe Pokemon với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Pokemon

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 2 chuyến/ngày
Đồng Xuân - Phú Yên đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Đồng Xuân - Phú Yên 2 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Pokemon

 Trụ sở: TT. Chí thạnh, Tuy An, Tỉnh Phú Yên