loading
Bus
Flight | 2,709k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ba Ria-Vung Tau to Ca Mau
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Tân Thành (24)
 • Bà Rịa (6)
 • Long Điền (2)
 • Vũng Tàu (2)
 • Xuyên Mộc (2)
Drop-off point
 • Cà Mau (9)
 • Năm Căn (6)
Types of seat
Rating
& up (12)

Find the cheapest bus tickets from Ba Ria-Vung Tau to Ca Mau

: 12 trips
Sort by:
Tuấn Hiệp
Instant booking
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:30
• Bến xe Vũng Tàu
11h45m
04:15
• Bến xe tàu Năm Căn
430,000VND
13 seats left
Tuấn Hiệp
Instant booking
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:30
• Bến xe Vũng Tàu
10h30m
03:00
• Bến xe Cà Mau
400,000VND
13 seats left
*Belongs to 16:30 09-02-2023 Vung Tau - Ca Mau (VIP) trip
Tuấn Hiệp
Instant booking
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:00
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa
10h
03:00
• Bến xe Cà Mau
400,000VND
19 seats left
*Belongs to 16:30 09-02-2023 Vung Tau - Ca Mau (VIP) trip
Tuấn Hiệp
Instant booking
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:00
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa
11h15m
04:15
• Bến xe tàu Năm Căn
430,000VND
13 seats left
*Belongs to 16:30 09-02-2023 Vung Tau - Ca Mau (VIP) trip
Tuấn Hiệp
Instant booking
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:30
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa
10h
03:30
• Bến xe Cà Mau
400,000VND
11 seats left
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Vung Tau - Ca Mau (VIP) trip
Tuấn Hiệp
Instant booking
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:30
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa
11h15m
04:45
• Bến xe tàu Năm Căn
430,000VND
11 seats left
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Vung Tau - Ca Mau (VIP) trip
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
• Bến Xe Xuyên Mộc
10h55m
00:55
• Bến xe tàu Năm Căn
300,000VND
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe Long Hải
9h20m
23:40
• Bến xe Cà Mau
270,000VND
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa
8h50m
23:40
• Bến xe Cà Mau
270,000VND
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
• Bến Xe Xuyên Mộc
9h40m
23:40
• Bến xe Cà Mau
270,000VND

Rate your ticket searching experiences

Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe Long Hải
10h35m
00:55
• Bến xe tàu Năm Căn
300,000VND
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa
10h5m
00:55
• Bến xe tàu Năm Căn
300,000VND