loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ha Noi to Vinh - Nghe An

: 87 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
12:20
• Mỹ Đình
6h25m
18:45
• Bến xe Chợ Vinh
*Belongs to 10:30 01-02-2022 Bac Ninh - Cua Lo trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
20:40
• Sân bay Nội Bài
7h55m
04:35
• Bến xe Chợ Vinh
*Belongs to 20:20 01-02-2022 Bac Ninh - Cua Lo trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
10:50
• Sân bay Nội Bài
7h55m
18:45
• Bến xe Chợ Vinh
*Belongs to 10:30 01-02-2022 Bac Ninh - Cua Lo trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Gia Lâm
7h35m
04:35
• Bến xe Chợ Vinh
*Belongs to 20:20 01-02-2022 Bac Ninh - Cua Lo trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
11:10
• Gia Lâm
7h35m
18:45
• Bến xe Chợ Vinh
*Belongs to 10:30 01-02-2022 Bac Ninh - Cua Lo trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Mỹ Đình
6h25m
04:35
• Bến xe Chợ Vinh
*Belongs to 20:20 01-02-2022 Bac Ninh - Cua Lo trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Bến xe Gia Lâm
7h15m
19:45
• Bến xe Chợ Vinh
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
13:00
• Mỹ Đình
6h45m
19:45
• Bến xe Chợ Vinh
Thuận Hiền
Thuận Hiền
Giường nằm 40 chỗ (Có WC)
19:30
• 46 Kim Đồng
4h
23:30
• Vinh (Trường ĐH Vinh)
Thuận Hiền
Thuận Hiền
Giường nằm 40 chỗ (Có WC)
19:00
• VP Hà Nội
4h30m
23:30
• Vinh (Trường ĐH Vinh)
An Phú Quý
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
23:20
• Bến xe Nước Ngầm
6h
05:20
• Bến xe Bắc Vinh
An Phú Quý
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
08:30
• Bến xe Nước Ngầm
6h
14:30
• Bến xe Bắc Vinh
An Phú Quý
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ (Có WC)
22:55
• Bến xe Nước Ngầm
6h
04:55
• Bến xe Bắc Vinh
An Phú Quý
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
23:15
• Bến xe Nước Ngầm
6h
05:15
• Bến xe Bắc Vinh
An Phú Quý
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
22:45
• Bến xe Nước Ngầm
6h
04:45
• Bến xe Bắc Vinh
An Phú Quý
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ - WC
14:05
• Bến xe Nước Ngầm
6h
20:05
• Bến xe Bắc Vinh
An Phú Quý
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
11:20
• Bến xe Nước Ngầm
6h
17:20
• Bến xe Bắc Vinh
An Phú Quý
An Phú Quý
Giường nằm 34 chỗ - WC
22:50
• Bến xe Nước Ngầm
6h
04:50
• Bến xe Bắc Vinh
An Phú Quý
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
14:00
• Bến xe Nước Ngầm
6h
20:00
• Bến xe Bắc Vinh
An Phú Quý
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
17:00
• Bến xe Nước Ngầm
6h
23:00
• Bến xe Bắc Vinh