loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Quang Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Limousine bus tickets from Ha Noi to Quang Ninh

: 581 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Khôi Limousine
Instant booking
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
03:00
• Văn phòng Hà Đông
3h
06:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
No prepayment required
Hoàng Khôi Limousine
Instant booking
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
03:00
• Văn phòng Hà Đông
1h30m
04:30
• Cổng chào đảo Tuần Châu
*Belongs to 03:00 12-02-2023 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip
No prepayment required
Hoàng Khôi Limousine
Instant booking
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
03:00
• Văn phòng Hà Đông
2h30m
05:30
• Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
*Belongs to 03:00 12-02-2023 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip
No prepayment required
Hoàng Khôi Limousine
Instant booking
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
03:00
• Văn phòng Hà Đông
2h
05:00
• KFC Hạ Long - Ngã ba Cứu Hỏa
*Belongs to 03:00 12-02-2023 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
04:15
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h15m
07:30
• Văn phòng Hạ Long
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Ha Long (Limousine) trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
05:00
• VP Long Biên
2h30m
07:30
• Văn phòng Hạ Long
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
2h30m
07:30
• Cổng Chùa Trình, Yên Tử
No prepayment required
Hùng Cường Limousine
Instant booking
Hùng Cường Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
05:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
2h40m
07:40
• Chợ Trung tâm Uông Bí
No prepayment required
Cửa Ông Limousine
Instant booking
Cửa Ông Limousine
VIP Limousine 9 chỗ
05:00
• Royal City
3h15m
08:15
• Hạ Long
No prepayment required
Duy Khánh Limousine
Instant booking
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Khu đô thị Royal City
3h30m
08:30
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
No prepayment required
Hoàng Khôi Limousine
Instant booking
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn phòng Hà Đông
3h
08:00
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
2h
07:00
• Đông Triều
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Uong Bi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
3h10m
08:10
• Legacy Yên Tử
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Uong Bi trip
No prepayment required
Hùng Cường Limousine
Instant booking
Hùng Cường Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
05:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
2h15m
07:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Uong Bi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
2h10m
07:10
• Mạo Khê
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Uong Bi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
2h50m
07:50
• Chùa Ba Vàng
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Uong Bi trip
No prepayment required
Duy Khánh Limousine
Instant booking
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Khu đô thị Royal City
2h30m
07:30
• Bến xe Bãi Cháy
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Cửa Ông Limousine
Instant booking
Cửa Ông Limousine
VIP Limousine 9 chỗ
05:00
• Royal City
4h5m
09:05
• Cẩm Phả
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Van Don (Limo) trip
No prepayment required
Duy Khánh Limousine
Instant booking
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Khu đô thị Royal City
3h
08:00
• Văn phòng Cẩm Phả
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Cửa Ông Limousine
Instant booking
Cửa Ông Limousine
VIP Limousine 9 chỗ
05:00
• Royal City
4h45m
09:45
• Cảng Cái Rồng
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Van Don (Limo) trip
No prepayment required
Hoàng Khôi Limousine
Instant booking
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn phòng Hà Đông
1h30m
06:30
• Cổng chào đảo Tuần Châu
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip
No prepayment required
Hoàng Khôi Limousine
Instant booking
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn phòng Hà Đông
2h
07:00
• KFC Hạ Long - Ngã ba Cứu Hỏa
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip
No prepayment required
Hoàng Khôi Limousine
Instant booking
Hoàng Khôi Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn phòng Hà Đông
2h30m
07:30
• Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
05:15
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
3h15m
08:30
• Văn phòng Hạ Long
*Belongs to 06:00 12-02-2023 Ha Noi - Ha Long (Limousine) trip
No prepayment required
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Hà Nội
2h40m
08:40
• Ngã ba Cửa Ông
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
06:00
• VP Long Biên
2h30m
08:30
• Văn phòng Hạ Long
No prepayment required
Duy Khánh Limousine
Instant booking
Duy Khánh Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Khu đô thị Royal City
3h30m
09:30
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
No prepayment required
Cửa Ông Limousine
Instant booking
Cửa Ông Limousine
VIP Limousine 9 chỗ
06:00
• Royal City
3h15m
09:15
• Hạ Long
No prepayment required
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Hà Nội
2h
08:00
• Ngã Ba Cứu Hỏa
*Belongs to 06:00 12-02-2023 Ha Noi - Van Don trip
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Hà Nội
3h10m
09:10
• Văn phòng Vân Đồn
*Belongs to 06:00 12-02-2023 Ha Noi - Van Don trip