loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Tinh to Thanh Hoa > Bus ticket from Ha Tinh to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus Operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-offYou can track bus location when moving
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Thị xã Kỳ Anh (73)
 • Hà Tĩnh (25)
 • Nghi Xuân (10)
 • Thạch Hà (10)
 • Cẩm Xuyên (7)
 • Hồng Lĩnh (2)
 • Đức Thọ (2)
 • Lộc Hà (1)
Drop-off point
 • Thanh Hóa (38)
Types of seat
Rating
& up (33)
& up (35)

Find the cheapest bus tickets from Ha Tinh to Thanh Hoa - Thanh Hoa

: 38 trips
Sort by:
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 20 chỗ VIP (Có WC)
23:55
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
03:20
• Big C Thanh Hóa
500,000VND
6 available seats
*Belongs to 21:25 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
20:30
• Ngã 3 Việt Lào
5h55m
02:25
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
17 available seats
*Belongs to 20:30 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
21:30
• Ngã 3 Việt Lào
5h55m
03:25
• Big C Thanh Hóa
380,000VND
15 available seats
*Belongs to 21:30 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 20 chỗ VIP (Có WC)
22:55
• Bến Xe Cẩm Xuyên
4h25m
03:20
• Big C Thanh Hóa
500,000VND
6 available seats
*Belongs to 21:25 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 44 chỗ
11:30
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
14:55
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
18 available seats
*Belongs to 09:00 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
23:00
• Bến Xe Cẩm Xuyên
4h25m
03:25
• Big C Thanh Hóa
380,000VND
15 available seats
*Belongs to 21:30 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 44 chỗ
09:00
• Ngã 3 Việt Lào
5h55m
14:55
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
18 available seats
*Belongs to 09:00 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
21:00
• Ngã 3 Việt Lào
5h55m
02:55
• Big C Thanh Hóa
380,000VND
18 available seats
*Belongs to 21:00 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
23:00
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
02:25
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
17 available seats
*Belongs to 20:30 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
22:30
• Bến Xe Cẩm Xuyên
4h25m
02:55
• Big C Thanh Hóa
380,000VND
18 available seats
*Belongs to 21:00 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip

Rate your ticket searching experiences

Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 20 chỗ VIP (Có WC)
21:25
• Ngã 3 Việt Lào
5h55m
03:20
• Big C Thanh Hóa
500,000VND
6 available seats
*Belongs to 21:25 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
23:30
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
02:55
• Big C Thanh Hóa
380,000VND
18 available seats
*Belongs to 21:00 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
22:00
• Bến Xe Cẩm Xuyên
4h25m
02:25
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
17 available seats
*Belongs to 20:30 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 44 chỗ
10:30
• Bến Xe Cẩm Xuyên
4h25m
14:55
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
18 available seats
*Belongs to 09:00 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
00:00
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
03:25
• Big C Thanh Hóa
380,000VND
18 available seats
*Belongs to 21:30 01-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Mận Vũ
Giường nằm 44 chỗ
07:30
• Bến Xe Cẩm Xuyên
4h25m
11:55
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
*Belongs to 06:00 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Mận Vũ
Giường nằm 44 chỗ
08:30
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
11:55
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
*Belongs to 06:00 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Mận Vũ
Giường nằm 44 chỗ
06:00
• Ngã 3 Việt Lào
5h55m
11:55
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
*Belongs to 06:00 02-07-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Dương Vũ
Dương Vũ
Giường nằm 44 chỗ
22:45
• Hà Tĩnh (Dọc QL 1A)
3h45m
02:30
• Thanh Hóa (Dọc QL 1A)
280,000VND
*Belongs to 14:15 02-07-2022 Da Nang - Hai Phong trip
Sâm Hương
Sâm Hương
Giường nằm 44 chỗ
21:30
• Hà Tĩnh (Dọc quốc lộ)
7h30m
05:00
• Bến xe phía Nam Thanh Hóa
High quality facilities and amenitiesSpotlessly clean
300,000VND