loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from to Thanh Hoa > Bus ticket from Nghia Dan to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Nghĩa Đàn (34)
 • Thái Hòa (7)
Drop-off point
 • Như Xuân (31)
 • Thọ Xuân (15)
 • Cẩm Thủy (8)
 • Ngọc Lặc (8)
 • Thường Xuân (8)
 • Thạch Thành (7)
 • Thanh Hóa (3)
 • Tĩnh Gia (3)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Nghia Dan - Vinh - Nghe An to Thanh Hoa

: 13 trips
Sort by:
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:40
• Nghĩa Đàn
2h25m
15:05
• Big C Thanh Hóa
Safe driving
150,000VND
*Belongs to 11:30 04-10-2022 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:40
• Nghĩa Đàn
0h50m
13:30
• Tĩnh Gia
Safe driving
120,000VND
*Belongs to 11:30 04-10-2022 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Nghĩa Đàn
0h50m
23:00
• Tĩnh Gia
Safe driving
120,000VND
*Belongs to 21:00 04-10-2022 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Nghĩa Đàn
2h25m
00:35
• Big C Thanh Hóa
Safe driving
150,000VND
*Belongs to 21:00 04-10-2022 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
0h50m
13:30
• Tĩnh Gia
Safe driving
120,000VND
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
2h25m
00:35
• Big C Thanh Hóa
Safe driving
150,000VND
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
2h20m
22:00
• Ngọc Lặc
200,000VND
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
1h
20:40
• Yên Cát
200,000VND
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
1h20m
21:00
• Thượng Ninh
200,000VND
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
2h
21:40
• Thọ Xuân
200,000VND

Rate your ticket searching experiences

Thành Tâm (Bắc Ninh)
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
0h40m
20:20
• Xuân Hòa
200,000VND
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
2h40m
22:20
• Cẩm Thủy
200,000VND
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
1h40m
21:20
• Khe Hạ
200,000VND