loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Tinh to Thanh Hoa > Bus ticket from Thach Ha to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Thạch Hà (44)
 • Nghi Xuân (20)
 • Thị xã Kỳ Anh (18)
 • Can Lộc (8)
 • Hà Tĩnh (8)
 • Hồng Lĩnh (8)
Drop-off point
 • Thanh Hóa (14)
 • Như Xuân (6)
 • Thường Xuân (6)
 • Hoằng Hóa (5)
 • Tĩnh Gia (5)
 • Cẩm Thủy (4)
 • Ngọc Lặc (4)
 • Thọ Xuân (4)
Types of seat
Rating
& up (28)

Find the cheapest bus tickets from Thach Ha - Ha Tinh to Thanh Hoa

: 28 trips
Sort by:
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
00:00
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
03:25
• Big C Thanh Hóa
420,000VND
12 seats left
*Belongs to 21:30 27-09-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
23:30
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
02:55
• Big C Thanh Hóa
420,000VND
18 seats left
*Belongs to 21:00 28-09-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
08:30
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
11:55
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
18 seats left
*Belongs to 06:00 28-09-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
23:00
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
02:25
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
18 seats left
*Belongs to 20:30 28-09-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
14:55
• Big C Thanh Hóa
300,000VND
18 seats left
*Belongs to 09:00 28-09-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
4h10m
01:40
• VP Thanh Hóa
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
3h20m
00:50
• Vincom+ Tĩnh Gia
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
4h20m
01:50
• Quán nem Anh Dân
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:05
• VP Thạch Hà
3h15m
13:20
• Vincom+ Tĩnh Gia
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• VP Thạch Hà
3h55m
01:30
• Ngã 3 Yên Cát - Như Xuân
Spotlessly clean
290,000VND

Rate your ticket searching experiences

Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:35
• VP Thạch Hà
4h5m
01:40
• VP Thanh Hóa
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
3h20m
00:50
• Vincom+ Tĩnh Gia
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• VP Thạch Hà
4h15m
01:50
• Quán nem Anh Dân
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:15
• VP Thạch Hà
4h45m
02:00
• Quán nem Anh Dân
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
07:05
• VP Thạch Hà
4h5m
11:10
• VP Thanh Hóa
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
09:30
• Điểm cấp - Cây xăng dầu 75
4h50m
14:20
• Quán nem Anh Dân
Spotlessly clean
340,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:35
• VP Thạch Hà
4h15m
01:50
• Quán nem Anh Dân
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• VP Thạch Hà
4h15m
01:50
• Xăng Dầu Khe Hạ - Thường Xuân
Spotlessly clean
290,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
14:15
• VP Thạch Hà
3h5m
17:20
• Vincom+ Tĩnh Gia
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
4h
01:30
• Ngã 3 Yên Cát - Như Xuân
Spotlessly clean
290,000VND