loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dak Lak to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus Operator's confirmation is immediate
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

First row

Middle rows

Last row

Pick-up point
 • Buôn Ma Thuột (13)
 • Buôn Hồ (13)
 • Krông Năng (13)
Drop-off point
 • Quận 12 (9)
 • Thủ Đức (18)
 • Bình Thạnh (3)
 • Tân Phú (9)
Types of seat

Hai Luan bus tickets from Dak Lak to Sai Gon

: 39 trips
Sort by:
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
16:00
• Bến xe Krông Năng
12h15m
04:15
• VP Sài Gòn
350,000VND
40 available seats
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:20
• Bến xe Krông Năng
12h15m
04:35
• VP Sài Gòn
500,000VND
21 available seats
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
18:00
• Bến xe Krông Năng
12h15m
06:15
• VP Sài Gòn
350,000VND
40 available seats
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
19:55
• VP Buôn Hồ
9h50m
05:45
• An Suong Intersection
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 18:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
16:00
• Bến xe Krông Năng
10h45m
02:45
• Thu Duc Crossroads
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 16:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
17:55
• VP Buôn Hồ
8h50m
02:45
• Thu Duc Crossroads
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 16:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
16:00
• Bến xe Krông Năng
11h45m
03:45
• An Suong Intersection
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 16:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
21:40
• South Bus station of Buon Ma Thuot
8h5m
05:45
• An Suong Intersection
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 18:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
19:55
• VP Buôn Hồ
8h50m
04:45
• Thu Duc Crossroads
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 18:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
17:55
• VP Buôn Hồ
10h20m
04:15
• VP Sài Gòn
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 16:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
19:55
• VP Buôn Hồ
8h30m
04:25
• Linh Xuan overpass
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 18:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:00
• South Bus station of Buon Ma Thuot
7h5m
03:05
• Thu Duc Crossroads
500,000VND
21 available seats
*Belongs to 16:20 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:20
• Bến xe Krông Năng
11h45m
04:05
• An Suong Intersection
500,000VND
21 available seats
*Belongs to 16:20 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
19:40
• South Bus station of Buon Ma Thuot
8h5m
03:45
• An Suong Intersection
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 16:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
17:55
• VP Buôn Hồ
9h50m
03:45
• An Suong Intersection
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 16:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:15
• VP Buôn Hồ
9h20m
03:35
• Cổng số 5, Bến xe Miền Đông
500,000VND
21 available seats
*Belongs to 16:20 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:00
• South Bus station of Buon Ma Thuot
8h5m
04:05
• An Suong Intersection
500,000VND
21 available seats
*Belongs to 16:20 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:15
• VP Buôn Hồ
8h30m
02:45
• Linh Xuan overpass
500,000VND
21 available seats
*Belongs to 16:20 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
18:00
• Bến xe Krông Năng
10h25m
04:25
• Linh Xuan overpass
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 18:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
19:40
• South Bus station of Buon Ma Thuot
6h45m
02:25
• Linh Xuan overpass
350,000VND
40 available seats
*Belongs to 16:00 24-01-2022 Buon Hò -Sài Gòn trip