loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Thanh Hoa > Hoa Dung Limousine Bus ticket from Ha Noi to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Số chỗ trống
1
50
Pick-up point
 • Đống Đa (12)
  • 354 Lê Duẩn (12)
Drop-off point
 • Thanh Hóa (24)
  • 233 Lê Hoàn (12)
  • Trung chuyển trả trong nội thành TP Thanh Hóa (12)
Types of seat

Hoa Dung Limousine bus tickets from Ha Noi to Thanh Hoa - Thanh Hoa

: 13 trips
Sort by:
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4.2 (93)
Limousine 9 chỗ VIP
09:00
• 354 Le Duan
2h50m
11:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
11:00
• 354 Le Duan
2h50m
13:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• 354 Le Duan
2h50m
17:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• 354 Le Duan
2h50m
10:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• 354 Le Duan
2h50m
12:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
14:00
• 354 Le Duan
2h50m
16:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• 354 Le Duan
2h50m
19:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
19:00
• 354 Le Duan
2h50m
21:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
18:00
• 354 Le Duan
2h50m
20:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
13:00
• 354 Le Duan
2h50m
15:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
20:00
• 354 Le Duan
2h50m
22:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
07:00
• 354 Le Duan
2h50m
09:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required
Hoa Dũng Limousine
Instant booking
Hoa Dũng Limousine
4 (87)
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• 354 Le Duan
2h50m
18:50
• 233 Le Hoan
From 140,000VND
9 available seats
No prepayment required