loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Duong to Binh Phuoc
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Pick-up point
 • Thuận An (1252)
 • Thủ Dầu Một (887)
 • Bàu Bàng (605)
 • Bến Cát (523)
Drop-off point
 • Lộc Ninh (1272)
 • Chơn Thành (999)
 • Hớn Quản (726)
 • Bình Long (661)
 • Bù Đốp (636)
Types of seat

Hoang Yen Logistics bus tickets from Binh Duong to Binh Phuoc

: 144 trips
Sort by:
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Bến Cát
1h10m
09:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
20:30
• Bến Cát
0h30m
21:00
• Chơn Thành
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Thanh Le Park
2h30m
18:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• Binh Duong Aeon Mall
3h
16:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Thanh Le Park
1h
12:00
• Chơn Thành
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Binh Duong Aeon Mall
3h
13:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Binh Duong Aeon Mall
1h30m
09:00
• Chơn Thành
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Thanh Le Park
1h
13:00
• Chơn Thành
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Bến Cát
1h30m
08:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Bến Cát
2h
08:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• Thanh Le Park
1h
20:00
• Chơn Thành
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
19:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h10m
21:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Thanh Le Park
2h
17:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
• Bến Cát
1h10m
17:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h30m
21:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h10m
19:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Bến Cát
0h30m
11:00
• Chơn Thành
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h30m
19:00
• Bến xe Lộc Ninh
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Thanh Le Park
2h30m
08:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Bến Cát
1h10m
07:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare