loading
Bus
Flight | 929k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Yen to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Pick-up point
 • Tuy Hòa (12)
 • Đông Hòa (20)
 • Phú Hòa (4)
 • Tây Hòa (12)
 • Sông Hinh (12)
 • Sơn Hòa (4)
Drop-off point
 • Thủ Đức (23)
 • Bình Thạnh (8)
 • Quận 9 (3)
Types of seat

Hong Son (Phu Yen) bus tickets from Phu Yen to Sai Gon

: 16 trips
Sort by:
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• Bến Xe Sông Hinh
10h20m
02:20
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
270,000VND
10 seats left
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:01
• Bến xe phía nam Tuy Hòa
11h15m
05:16
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
310,000VND
5 seats left
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:32
• Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
10h15m
04:47
• Ngã Tư Bình Phước
310,000VND
6 seats left
*Belongs to 18:02 26-09-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:01
• Bến xe phía nam Tuy Hòa
10h45m
04:46
• Ngã Tư Bình Phước
310,000VND
5 seats left
*Belongs to 18:01 26-09-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:12
• Bến xe Sông Hinh
12h35m
04:47
• Ngã Tư Bình Phước
310,000VND
6 seats left
*Belongs to 18:02 26-09-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• Bến Xe Sông Hinh
10h
02:00
• Ngã Tư Bình Phước
270,000VND
10 seats left
*Belongs to 16:00 26-09-2022 Song Hinh (QL 14) - BXMD trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:11
• Bến xe Sông Hinh
12h35m
04:46
• Ngã Tư Bình Phước
310,000VND
5 seats left
*Belongs to 18:01 26-09-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:31
• Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
10h45m
05:16
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
310,000VND
5 seats left
*Belongs to 18:01 26-09-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:02
• Bến xe phía nam Tuy Hòa
10h45m
04:47
• Ngã Tư Bình Phước
310,000VND
6 seats left
*Belongs to 18:02 26-09-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:11
• Bến xe Sông Hinh
13h5m
05:16
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
310,000VND
5 seats left
*Belongs to 18:01 26-09-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD trip

Rate your ticket searching experiences

Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:31
• Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
10h15m
04:46
• Ngã Tư Bình Phước
310,000VND
5 seats left
*Belongs to 18:01 26-09-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:02
• Bến xe phía nam Tuy Hòa
11h15m
05:17
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
310,000VND
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Bến Xe Sông Hinh
10h20m
02:21
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
290,000VND
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Bến Xe Sông Hinh
10h
02:01
• Ngã Tư Bình Phước
290,000VND
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:12
• Bến xe Sông Hinh
13h5m
05:17
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
310,000VND
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:32
• Huyện Đông Hòa (Dọc Quốc Lộ)
10h45m
05:17
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 72
310,000VND