loading
Bus
Flight | 897k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Yen to Sai Gon > Hong Son (Phu Yen) Bus ticket from Tuy Hoa to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Pick-up point
 • Tuy Hòa (11)
 • Đông Hòa (12)
 • Tây Hòa (9)
 • Phú Hòa (3)
 • Sông Hinh (3)
 • Sơn Hòa (3)
Drop-off point
 • Thủ Đức (10)
 • Quận 9 (1)
Types of seat

Hong Son (Phu Yen) bus tickets from Tuy Hoa - Phu Yen to Sai Gon

: 5 trips
Sort by:
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:01
• Bến xe phía nam Tuy Hòa
10h45m
05:46
• Ngã Tư Bình Phước
400,000VND
3 seats left
*Belongs to 19:01 07-12-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD (VIP) trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Giường nằm 41 chỗ
18:01
• Bến xe phía nam Tuy Hòa
10h45m
04:46
• Ngã Tư Bình Phước
250,000VND
20 seats left
*Belongs to 18:01 07-12-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:02
• Bến xe phía nam Tuy Hòa
10h45m
04:47
• Ngã Tư Bình Phước
290,000VND
31 seats left
*Belongs to 18:02 07-12-2022 Ben xe Nam Tuy Hoa - BXMD trip
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Bến xe phía nam Tuy Hòa
11h15m
05:17
• Bến xe Miền Đông Mới
290,000VND
Notice
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
19:01
• Bến xe phía nam Tuy Hòa
11h15m
06:16
• Bến xe Miền Đông Mới
400,000VND

Rate your ticket searching experiences