loading
Bus
Flight | 831k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Ba Ria-Vung Tau > Huy Hoang Bus ticket from Sai Gon to Vung Tau
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Pick-up point
 • Tân Bình (165)
 • Quận 2 (424)
 • Phú Nhuận (264)
 • Quận 3 (198)
 • Quận 1 (130)
 • Bình Thạnh (165)
Drop-off point
 • Vũng Tàu (1666)
 • Tân Thành (686)
 • Bà Rịa (392)
Types of seat

Huy Hoang (Vung Tau) bus tickets from Sai Gon to Vung Tau - Ba Ria-Vung Tau

: 98 trips
Sort by:
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
17:30
• Văn phòng Quận 1
2h
19:30
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
9 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
20:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
22:35
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
6 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
12:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
15:05
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
7 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
18:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
21:05
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
7 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
21:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
00:05
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
6 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
16:00
• Văn phòng Quận 1
2h
18:00
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
9 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
09:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
11:35
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
6 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
15:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
17:35
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
7 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
10:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
13:05
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
7 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
12:30
• Văn phòng Quận 1
2h
14:30
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
9 seats left

Rate your ticket searching experiences

Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
19:00
• Văn phòng Quận 1
2h
21:00
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
9 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
18:00
• Văn phòng Quận 1
2h
20:00
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
8 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
19:30
• Văn phòng Quận 1
2h
21:30
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
9 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
21:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
23:35
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
7 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
11:30
• Văn phòng Quận 1
2h
13:30
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
9 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
14:30
• Văn phòng Quận 1
2h
16:30
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
7 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
20:30
• Văn phòng Quận 1
2h
22:30
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
9 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
17:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
19:35
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
5 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
20:00
• Văn phòng Quận 1
2h
22:00
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
9 seats left
Notice
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
14:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
17:05
• Văn Phòng Vũng Tàu
From 190,000VND
7 seats left