loading
Bus
Flight | 810k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Yen to Sai Gon > limousine Bus ticket from Phu Yen to Ben xe Mien Dong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateYou can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickupTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsTrip with discounts from bus operators or VeXeRe coupon codeBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Tuy Hòa (16)
 • Đông Hòa (15)
 • Phú Hòa (12)
 • Tây Hòa (5)
 • Ninh Hòa (8)
 • Sơn Hòa (6)
 • Sông Hinh (5)
 • Sông Cầu (3)
 • Vạn Ninh (1)
Drop-off point
 • Thủ Đức (83)
 • Bình Thạnh (23)
 • Long Khánh (24)
 • Quận 9 (15)
 • Xuân Lộc (16)
 • Biên Hòa (8)
 • Trảng Bom (8)
 • Cam Ranh (8)
 • Hàm Tân (8)
 • Nha Trang (8)
 • Phan Thiết (8)
Types of seat
Rating
& up (13)

Limousine bus tickets from Phu Yen to Ben xe Mien Dong

: 23 trips
Sort by:
Thuận Thảo
Instant booking
Thuận Thảo
Limousine 34 giường
18:45
• VP Tuy Hoà
11h45m
06:30
• Bến Xe Miền Đông
310,000VND
50% off, max 250K
12 seats left
Thuận Thảo
Instant booking
Thuận Thảo
Limousine 34 giường
19:00
• VP Tuy Hoà
11h45m
06:45
• Bến Xe Miền Đông
310,000VND
50% off, max 250K
12 seats left
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
16:15
• Sơn Hòa
12h30m
04:45
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
300,000VND
19 seats left
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Limousine Giường Phòng 24 chỗ
16:20
• Sơn Hòa
12h30m
04:50
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
From 400,000VND
14 seats left
Notice
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
• Bến xe Phú Lâm.
10h30m
04:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290,000VND
30 seats left
No prepayment required
Bình Phương
Instant booking
Bình Phương
Limousine giường nằm 36 chỗ
17:30
• VP Tuy Hòa
12h
05:30
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 53
300,000VND
26 seats left
Discount
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường
16:45
• Bến xe phía nam Tuy Hòa
12h45m
05:30
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
380,000VND
24 seats left
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:50
• Phú Lâm
11h
04:50
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
From 400,000VND
14 seats left
*Belongs to 16:20 29-09-2022 Phu Yen - Sai Gon trip
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:05
• Phú Hòa
11h45m
04:50
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
From 400,000VND
14 seats left
*Belongs to 16:20 29-09-2022 Phu Yen - Sai Gon trip
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Limousine Giường Phòng 24 chỗ
15:20
• Các Xã của Huyện Sơn Hoà
13h30m
04:50
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
From 400,000VND
14 seats left
*Belongs to 16:20 29-09-2022 Phu Yen - Sai Gon trip

Rate your ticket searching experiences

Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
17:45
• Phú Lâm
11h
04:45
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
300,000VND
19 seats left
*Belongs to 16:15 29-09-2022 Phu Yen - Sai Gon trip
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
15:15
• Các Xã của Huyện Sơn Hoà
13h30m
04:45
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
300,000VND
19 seats left
*Belongs to 16:15 29-09-2022 Phu Yen - Sai Gon trip
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
17:00
• Phú Hòa
11h45m
04:45
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 65
300,000VND
19 seats left
*Belongs to 16:15 29-09-2022 Phu Yen - Sai Gon trip
Notice
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:00
• Huyện Đông Hoà (Dọc QL)
10h
04:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290,000VND
30 seats left
*Belongs to 17:30 29-09-2022 Tuy Hoa - Sai Gon trip
Notice
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:50
• Huyện Tây Hoà (Dọc QL)
11h10m
04:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290,000VND
30 seats left
*Belongs to 17:30 29-09-2022 Tuy Hoa - Sai Gon trip
Notice
Thành Ban
Instant booking
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
15:50
• Bến xe Sông Hinh
12h10m
04:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 71
290,000VND
30 seats left
*Belongs to 17:30 29-09-2022 Tuy Hoa - Sai Gon trip
Cúc Tư
Cúc Tư
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:00
• VP Tuy Hòa
11h30m
06:30
• BX Miền Đông - Quầy vé 74
From 400,000VND
Sao Limousine
Sao Limousine
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:30
• Nội ô Thành Phố Tuy Hòa
10h15m
04:45
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 75
From 450,000VND
Sao Limousine
Sao Limousine
Limousine 34 giường
18:00
• Nội ô Thành Phố Tuy Hòa
10h15m
04:15
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 75
310,000VND
Sao Limousine
Sao Limousine
Limousine 34 giường
15:00
• Bến xe Sông Hinh
13h15m
04:15
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 75
310,000VND
*Belongs to 18:00 29-09-2022 Tuy Hoa - Sai Gon trip