loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Thuan to Sai Gon > Minh Nghia Bus ticket from Mui Ne to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Minh Nghia bus tickets from Mui Ne - Binh Thuan to Sai Gon

: 24 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 04/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
00:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
05:55
• VP 109
*Belongs to 23:30 03-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
00:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
05:25
• 816 Highway 13
*Belongs to 23:30 03-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
08:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
13:55
• VP 109
*Belongs to 07:30 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
08:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
13:25
• 816 Highway 13
*Belongs to 07:30 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
10:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
15:25
• 816 Highway 13
*Belongs to 09:30 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
10:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
15:55
• VP 109
*Belongs to 09:30 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine 32 chỗ
11:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
16:55
• VP 109
*Belongs to 10:30 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine 32 chỗ
11:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
16:25
• 816 Highway 13
*Belongs to 10:30 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
12:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
17:55
• VP 109
*Belongs to 11:30 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
12:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
17:25
• 816 Highway 13
*Belongs to 11:30 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
21:50
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
02:55
• 816 Highway 13
*Belongs to 21:00 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
21:50
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
03:25
• VP 109
*Belongs to 21:00 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
04:10
• VP 109
*Belongs to 21:45 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
03:40
• 816 Highway 13
*Belongs to 21:45 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
22:50
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
03:55
• 816 Highway 13
*Belongs to 22:00 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
22:50
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
04:25
• VP 109
*Belongs to 22:00 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
04:25
• 816 Highway 13
*Belongs to 22:30 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
04:55
• VP 109
*Belongs to 22:30 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
05:10
• VP 109
*Belongs to 22:45 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
04:40
• 816 Highway 13
*Belongs to 22:45 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:50
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
04:55
• 816 Highway 13
*Belongs to 23:00 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:50
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
05:25
• VP 109
*Belongs to 23:00 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:55
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
05:30
• VP 109
*Belongs to 23:05 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:55
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
05:00
• 816 Highway 13
*Belongs to 23:05 04-06-2023 Phan Ri - Sai Gon trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
15:50
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h5m
20:55
• 816 Highway 13
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
15:50
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
5h35m
21:25
• VP 109