loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Bac Giang > Seater Bus ticket from Ha Noi to Bac Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Long Biên (17)
 • Cầu Giấy (16)
 • Thanh Xuân (1)
Drop-off point
 • Bắc Giang (34)
 • Hiệp Hòa (1)
 • Lục Ngạn (1)
 • Sơn Động (1)
 • Tân Yên (1)
 • Việt Yên (1)
 • Yên Thế (1)
Rating

Seater bus tickets from Ha Noi to Bac Giang - Bac Giang

: 18 trips
Sort by:
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
18:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
18:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
15:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
08:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
07:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
07:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
10:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
11:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
11:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
14:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
14:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
17:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
13:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
13:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
16:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left

Rate your ticket searching experiences

Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
09:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
09:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
19:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
19:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
21:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
21:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
20:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
20:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
06:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
06:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Quỳnh Thanh Vip Limo
Instant booking
Quỳnh Thanh Vip Limo
Limousine 9 chỗ VIP
12:00
• 33 Nguyễn Thời Trung
0h45m
12:45
• Văn Phòng Bắc Giang
150,000VND
9 seats left
Hồng Hải (BG)
Hồng Hải (BG)
Ghế ngồi 4 chỗ
• Royal City
1h30m
20:30
• Văn phòng Bắc Giang
200,000VND
Công Ty Cổ Phần Xe Khách Bắc Giang
VIP Limousine 17 chỗ
• Bến xe Gia Lâm
0h55m
18:25
• VP Bắc Giang
Not available on VeXeRe