loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hoa to Da Nang > Sleeper Bus ticket from Thanh Hoa to Ben xe Trung tam Da Nang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateYou can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickupTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Thanh Hóa (22)
 • Tĩnh Gia (18)
 • Quảng Xương (6)
 • Thọ Xuân (4)
 • Cẩm Thủy (2)
 • Hậu Lộc (2)
 • Nga Sơn (2)
 • Ngọc Lặc (2)
 • Thường Xuân (2)
 • Triệu Sơn (2)
 • Vĩnh Lộc (2)
 • Yên Định (2)
 • Đông Sơn (2)
 • Bá Thước (1)
 • Hoằng Hóa (1)
 • Thiệu Hóa (1)
Drop-off point
 • Đà Nẵng (20)
 • Liên Chiểu (17)
Rating
& up (12)

Sleeper bus tickets from Thanh Hoa - Thanh Hoa to Ben xe Trung tam Da Nang

: 13 trips
Sort by:
Peak season surcharge is not includedwarning-icon
Tuấn Thành
Instant booking
Tuấn Thành
Limousine giường nằm 22 chỗ
18:30
• Bến xe phía nam Thanh Hóa
10h45m
05:15
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
600,000VND
13 seats left
Peak season surcharge is not includedwarning-icon
Tuấn Thành
Instant booking
Tuấn Thành
Limousine giường nằm 22 chỗ
19:30
• Bến xe phía nam Thanh Hóa
10h45m
06:15
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
600,000VND
13 seats left
Peak season surcharge is not includedwarning-icon
Tuấn Thành
Instant booking
Tuấn Thành
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe phía nam Thanh Hóa
12h45m
04:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
300,000VND
39 seats left
*Belongs to 12:50 09-02-2023 Cam Thuy - Da Nang trip
Vạn Lục Tùng
Instant booking
Vạn Lục Tùng
Giường nằm 46 chỗ
19:00
• Thanh Hóa
10h15m
05:15
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
350,000VND
44 seats left
*Belongs to 14:45 09-02-2023 Hai Phong - Da Nang trip
No prepayment required
Peak season surcharge is not includedwarning-icon
Tuấn Thành
Instant booking
Tuấn Thành
Limousine giường nằm 22 chỗ
19:45
• Bến xe phía nam Thanh Hóa
12h
07:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
600,000VND
22 seats left
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Ngoc Lac - Da Nang trip
Peak season surcharge is not includedwarning-icon
Tuấn Thành
Instant booking
Tuấn Thành
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến xe phía nam Thanh Hóa
12h
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
300,000VND
40 seats left
*Belongs to 14:15 09-02-2023 Ngoc Lac - Da Nang trip
Peak season surcharge is not includedwarning-icon
Tuấn Thành
Instant booking
Tuấn Thành
Giường nằm 40 chỗ
17:30
• Bến xe phía nam Thanh Hóa
11h15m
04:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
300,000VND
40 seats left
*Belongs to 15:00 09-02-2023 Nga Son - Da Nang trip
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Limousine 34 Giường VIP
15:30
• Big C Thanh Hóa
10h45m
02:15
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
555,000VND
*Belongs to 12:00 09-02-2023 Sao Do - Ha Noi - Da Nang trip
Notice
Tân Kim Chi
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
• BigC Thanh Hóa
11h30m
09:35
• VP Đà Nẵng
500,000VND
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Giường nằm 46 chỗ
18:00
• Thanh Hóa
10h45m
04:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
350,000VND

Rate your ticket searching experiences

Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Giường nằm 46 chỗ
19:15
• Thanh Hóa
10h30m
05:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
350,000VND
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Limousine 34 Giường VIP
19:15
• Thanh Hóa
10h15m
05:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
440,000VND
Vân Khôi
Vân Khôi
Giường nằm 40 chỗ
17:50
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
11h10m
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
400,000VND