Bến xe Bắc Ruộng

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Bắc Ruộng

Địa chỉ Bến xe Bắc Ruộng

 Trụ sở: Đường 717 - Bắc Ruộng, Tánh Linh, province_vi Bình Thuận

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Bắc Ruộng

Tuyến đường Giá vé
21
Xe Tân Đông Phương

77.000₫

Xe Minh Tơ

80.000₫

Xe Út Minh

80.000₫

Xe Vượng Phát

80.000₫

Xe khách Bến xe Bắc Ruộng