Bến xe Hà Tĩnh

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Hà Tĩnh

Địa chỉ Bến xe Hà Tĩnh

 Trụ sở: Đường Hàm Nghi kéo dài, Bắc Thượng, Thạch Hà, province_vi Hà Tĩnh

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Hà Tĩnh

Tuyến đường Giá vé
41
Xe Ngọc Hoan

200.000₫

Xe Phú Quý

190.000₫

Xe Dũng Minh

180.000₫

Xe Sơn Mỹ

200.000₫

Xe khách Bến xe Hà Tĩnh