Bến xe Thái Bình

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Thái Bình

Địa chỉ Bến xe Thái Bình

 Trụ sở: Tỉnh Lộ 223, Thái Bình, province_vi Thái Bình

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Thái Bình

Tuyến đường Giá vé
27
Xe Hiếu Hoa

350.000₫

Xe Mai Sử

75.000₫

Xe Mạnh Hùng (Thái Bình)

80.000₫

Xe Khiên Nguyệt

80.000₫

Xe khách Bến xe Thái Bình