loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Đồng Nai từ Khánh Hòa > xe đi Biên Hòa từ Nha Trang
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Biên Hòa - Đồng Nai từ Nha Trang - Khánh Hòa chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 96 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 08/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thanh Thủy
Xác nhận tức thì
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
00:35
• Khánh Hòa
8h20m
08:55
• Đồng Nai
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Quảng Ngãi - Sài Gòn - Bình Dương (Vip24)
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:00
• Vp Nha Trang
8h55m
14:55
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 10-02-2023 Nha Trang - An Sương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:00
• Vp Nha Trang
9h5m
15:05
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 10-02-2023 Nha Trang - An Sương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h25m
14:55
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 10-02-2023 Nha Trang - An Sương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h35m
15:05
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 10-02-2023 Nha Trang - An Sương
Hải Sơn
Xác nhận tức thì
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:00
• Bến xe phía nam Nha Trang
8h10m
15:10
• Ngã Tư Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 10-02-2023 Ninh Hòa - Nha Trang - An Sương
Hải Sơn
Xác nhận tức thì
Hải Sơn
Limousine giường phòng 20 chỗ
07:10
• VP Nha Trang
8h
15:10
• Ngã Tư Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 10-02-2023 Ninh Hòa - Nha Trang - An Sương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
08:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
9h30m
17:30
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 10-02-2023 Nha Trang - Bình Dương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
08:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
9h15m
17:15
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 10-02-2023 Nha Trang - Bình Dương
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:30
• Vp Nha Trang
8h10m
16:40
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 10-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:30
• Vp Nha Trang
8h15m
16:45
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 10-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:45
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h
16:45
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 10-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:45
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
7h55m
16:40
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 08:45 10-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Vp Nha Trang
10h15m
19:45
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 10-02-2023 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Vp Nha Trang
10h20m
19:50
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 10-02-2023 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
10:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
9h45m
19:45
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 10-02-2023 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
10:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
9h50m
19:50
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 10-02-2023 Nha Trang - Bến xe Miền Đông (cũ)
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
10:45
• Vp Nha Trang
8h10m
18:55
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 10-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
10:45
• Vp Nha Trang
8h15m
19:00
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 10-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h
19:00
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 10-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
7h55m
18:55
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 10-02-2023 Nha Trang - Hồ Chí Minh
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
13:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h30m
21:30
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 10-02-2023 Nha Trang - Cà Mau
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
15:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h30m
23:30
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 10-02-2023 Nha Trang - Cà Mau
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
16:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h40m
00:40
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 10-02-2023 Nha Trang - Châu Đốc
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
16:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h30m
00:30
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 10-02-2023 Nha Trang - Châu Đốc
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
17:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h40m
01:40
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 10-02-2023 Nha Trang - Duyên Hải
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
17:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h30m
01:30
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 10-02-2023 Nha Trang - Duyên Hải
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
8h30m
03:00
• Công viên Tam Hiệp
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 10-02-2023 Nha Trang - Cà Mau
Phương Nam
Xác nhận tức thì
Phương Nam
Giường nằm 40 chỗ có toilet
18:45
• VP Nha Trang-18A THĐ
8h
02:45
• Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 19:30 10-02-2023 Nha Trang - Sài Gòn
Hà Linh
Xác nhận tức thì
Hà Linh
Limousine 34 chỗ (rèm)
18:45
• VP. Nha Trang
8h30m
03:15
• KCN Amata
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 10-02-2023 Khánh Hoà - Hậu Giang
Không cần thanh toán trước