loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Nha Trang - Khánh Hòa từ Quận 2 - Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 14 chuyến
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:55
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h35m
17:30
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 09:45 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:55
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h50m
17:45
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 09:45 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
11:25
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h35m
19:00
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 11:15 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
11:25
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h50m
19:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:15 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
11:40
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h50m
19:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
11:40
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h35m
19:15
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
12:25
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h35m
20:00
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 12:15 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
12:25
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h50m
20:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 12:15 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP Sáng)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:40
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h50m
04:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 20:30 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:10
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h45m
04:55
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
21:10
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
8h
05:10
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
21:40
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h50m
05:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:10
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h45m
05:55
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:10
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
8h
06:10
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
22:25
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h50m
06:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:15 16-08-2022 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h35m
06:15
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
• Nhà chờ Phương Trang (Đường Mai Chí Thọ)
7h50m
04:45
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)