loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Phú Yên từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Sài Gòn đi Phú Yên

: 98 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 03/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Thanh Thủy
Xác nhận tức thì
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
14:30
• Gate 1 - Mien Dong Bus Station
11h
01:30
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 08-02-2023 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)
Thanh Thủy
Xác nhận tức thì
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
15:00
• 2nd Tam Binh filling station
10h30m
01:30
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 08-02-2023 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi (VIP)
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
16:30
• Mien Tay Bus Station
12h25m
04:55
• Son Hoa Bus Station
Bình Phương
Xác nhận tức thì
Bình Phương
Limousine giường nằm 36 chỗ
16:30
• An Suong Bus Station
12h
04:30
• Bình Phuong Booking Office
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
16:30
• Mien Tay Bus Station
11h35m
04:05
• Phú Hòa
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
16:30
• Mien Tay Bus Station
11h15m
03:45
• Phu Lam
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
16:30
• Mien Tay Bus Station
11h55m
04:25
• Phuc Yen Booking Office
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
16:55
• An Suong Intersection
12h
04:55
• Son Hoa Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
16:55
• An Suong Intersection
10h50m
03:45
• Phu Lam
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
16:55
• An Suong Intersection
11h10m
04:05
• Phú Hòa
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
16:55
• An Suong Intersection
11h30m
04:25
• Phuc Yen Booking Office
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
17:15
• Binh Phuoc Crossroads
10h30m
03:45
• Phu Lam
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
17:15
• Binh Phuoc Crossroads
10h50m
04:05
• Phú Hòa
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
17:15
• Binh Phuoc Crossroads
11h40m
04:55
• Son Hoa Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
17:15
• Binh Phuoc Crossroads
11h10m
04:25
• Phuc Yen Booking Office
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 08-02-2023 Bến xe Miền Tây - Bến xe Sơn Hoà
Thành Ban
Xác nhận tức thì
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
• New Mien Dong Bus Station
10h30m
04:00
• Phu Lam Bus Station
Thành Ban
Xác nhận tức thì
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
• New Mien Dong Bus Station
10h
03:30
• Dong Hoa District
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 08-02-2023 Sài Gòn - Tuy Hòa
Thành Ban
Xác nhận tức thì
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
• New Mien Dong Bus Station
12h10m
05:40
• Song Hinh Bus Station
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 08-02-2023 Sài Gòn - Tuy Hòa
Thành Ban
Xác nhận tức thì
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
• New Mien Dong Bus Station
11h10m
04:40
• Tay Hoa District
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 08-02-2023 Sài Gòn - Tuy Hòa
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:55
• New Eastern Bus Station
11h10m
05:05
• Phuc Yen Booking Office
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:55
• New Eastern Bus Station
11h40m
05:35
• Các Xã của Huyện Sơn Hoà
*Vé chặng thuộc chuyến 17:55 08-02-2023 Sài Gòn - Phú Yên
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:55
• New Eastern Bus Station
10h30m
04:25
• Phu Lam
*Vé chặng thuộc chuyến 17:55 08-02-2023 Sài Gòn - Phú Yên
Phúc Yên
Xác nhận tức thì
Phúc Yên
Limousine Giường Phòng 24 chỗ
17:55
• New Eastern Bus Station
10h50m
04:45
• Phú Hòa
*Vé chặng thuộc chuyến 17:55 08-02-2023 Sài Gòn - Phú Yên
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:00
• Tan Phu District Station
10h40m
02:40
• Highway 1A, Three-way crossroads - Tuy Hoa City
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 08-02-2023 Sài Gòn - Quảng Ngãi
Sao Limousine
Sao Limousine
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:30
• New Mien Dong Bus Station
10h45m
05:15
• Sao Limousine Booking Office
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Limousine giường phòng 22 chỗ
• District 7 Office
10h40m
04:10
• Highway 1A, Three-way crossroads - Tuy Hoa City
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Tan Phu District Station
10h40m
04:10
• Highway 1A, Three-way crossroads - Tuy Hoa City
Thành Ban
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:30
• Mien Tay Bus Station
11h20m
03:50
• Phu Lam Bus Station
Thành Ban
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:30
• Mien Tay Bus Station
12h
04:30
• Tay Hoa District
Thành Ban
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:30
• Mien Tay Bus Station
10h50m
03:20
• Dong Hoa District