Xe Kết Đoàn

So sánh giá vé lịch trình xe Kết Đoàn với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kết Đoàn

Tuyến đường Giá vé
Ngô Quyền - Hải Phòng đi Lai Châu - Lai Châu 1 chuyến/ngày
Lai Châu - Lai Châu đi Lê Chân - Hải Phòng 1 chuyến/ngày
Ngô Quyền - Hải Phòng đi Mộc Châu - Sơn La 1 chuyến/ngày
Sơn La - Sơn La đi Ngô Quyền - Hải Phòng 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kết Đoàn

 Trụ sở: Hải An, TP. Hải Phòng