loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Thanh Hoa > Bus ticket from Ha Noi to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Hoàng Mai (12)
  • Văn phòng Hoàng Mai (12)
 • Nam Từ Liêm (20)
  • Số 20 Phạm Hùng (12)
  • Mỹ Đình (8)
 • Bắc Từ Liêm (16)
  • Công viên Hòa Bình (16)
Drop-off Point
 • Thanh Hóa (24)
  • TP. Thanh Hóa (24)
Seat types

Binh Hoai Limousine bus tickets from Ha Noi to Thanh Hoa - Thanh Hoa

: 24 trips
Sort by:
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
11:00
• 20 Pham Hung
3h
14:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 11:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
06:30
• Hoang Mai Office
2h30m
09:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 06:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
16:30
• Hoang Mai Office
2h30m
19:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 16:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:30
• Hoang Mai Office
2h30m
17:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
16:00
• 20 Pham Hung
3h
19:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 16:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
14:00
• 20 Pham Hung
3h
17:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
09:00
• 20 Pham Hung
3h
12:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 09:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
18:30
• Hoang Mai Office
2h30m
21:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 18:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
09:30
• Hoang Mai Office
2h30m
12:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 09:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
18:00
• 20 Pham Hung
3h
21:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 18:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
11:30
• Hoang Mai Office
2h30m
14:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
11 available seats
*Belongs to 11:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
06:00
• 20 Pham Hung
3h
09:00
• Thanh Hoa city
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 06:30 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
20:00
• Hoang Mai Office
2h30m
22:30
• Thanh Hoa city
200,000 VND
*Belongs to 20:00 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
07:30
• 20 Pham Hung
3h
10:30
• Thanh Hoa city
200,000 VND
*Belongs to 08:00 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
15:00
• Hoang Mai Office
2h30m
17:30
• Thanh Hoa city
200,000 VND
*Belongs to 15:00 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
08:00
• Hoang Mai Office
2h30m
10:30
• Thanh Hoa city
200,000 VND
*Belongs to 08:00 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
19:00
• Hoang Mai Office
2h30m
21:30
• Thanh Hoa city
200,000 VND
*Belongs to 19:00 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
18:30
• 20 Pham Hung
3h
21:30
• Thanh Hoa city
200,000 VND
*Belongs to 19:00 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
20:30
• 20 Pham Hung
3h
23:30
• Thanh Hoa city
200,000 VND
*Belongs to 21:00 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip
//static.vexere.com/production/images/1575533495742.jpeg?w=250&h=250
Bình Hoài Limousine
3.7
• 3 ratings
Limousine 11 chỗ VIP
19:30
• 20 Pham Hung
3h
22:30
• Thanh Hoa city
200,000 VND
*Belongs to 20:00 06-06-2020 Ha Noi - Thanh Hoa - Trieu Son trip