loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from An Giang to Binh Duong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Châu Phú (333)
 • Tịnh Biên (277)
 • An Phú (162)
 • Châu Thành (128)
 • Long Xuyên (92)
 • Châu Đốc (33)
 • Tri Tôn (33)
 • Chợ Mới (6)
 • Phú Tân (2)
 • Thoại Sơn (2)
 • Tân Châu (2)
Drop-off point
 • Thuận An (1220)
 • Tân Uyên (665)
 • Dĩ An (354)
 • Thủ Dầu Một (190)
 • Bàu Bàng (59)
 • Bến Cát (18)
 • Phú Giáo (2)
Types of seat
Rating
& up (74)
& up (76)
& up (78)

Find the cheapest bus tickets from An Giang to Binh Duong

: 115 trips
Sort by:
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Vp. Châu Đốc
8h30m
17:30
• Vp. Bình Dương
190,000VND
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Vp. Châu Đốc
8h30m
04:30
• Vp. Bình Dương
190,000VND
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Vp. Châu Đốc
8h
05:30
• Vp. Bình Dương
190,000VND
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Vp. Châu Đốc
7h30m
03:30
• Vp. Bình Dương
190,000VND
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• CD. Châu Đốc
7h30m
15:30
• BD. Bình Dương
190,000VND
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Vp. Châu Đốc
7h30m
16:30
• Vp. Bình Dương
190,000VND
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Vp. Châu Đốc
8h
17:30
• Vp. Bình Dương
190,000VND
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Vp. Châu Đốc
7h30m
05:00
• Vp. Bình Dương
190,000VND
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• CD. Châu Đốc
8h30m
22:30
• BD. Bình Dương
190,000VND
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• CD. Châu Đốc
8h30m
04:00
• BD. Bình Dương
190,000VND

Rate your ticket searching experiences

Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• CD. Châu Đốc
8h30m
03:30
• BD. Bình Dương
190,000VND
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Vp. Long Xuyên
7h
04:30
• Vp. Bình Dương
180,000VND
*Belongs to 20:00 04-02-2023 Chau Doc - Binh Duong trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:10
• Cựu Hội
6h20m
17:30
• Vp. Bình Dương
170,000VND
*Belongs to 09:00 04-02-2023 Chau Doc - Binh Duong trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:30
• Vp. Long Xuyên
7h
17:30
• Vp. Bình Dương
180,000VND
*Belongs to 09:00 04-02-2023 Chau Doc - Binh Duong trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:10
• Cựu Hội
6h20m
04:30
• Vp. Bình Dương
170,000VND
*Belongs to 20:00 04-02-2023 Chau Doc - Binh Duong trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:30
• Vp. Long Xuyên
6h
16:30
• Vp. Bình Dương
180,000VND
*Belongs to 09:00 04-02-2023 Long Binh - Binh Duong trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Vp. Long Xuyên
6h
15:30
• BD. Bình Dương
180,000VND
*Belongs to 08:00 04-02-2023 Long Binh - Binh Duong trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Vp. Long Bình
9h
03:30
• Vp. Bình Dương
200,000VND
*Belongs to 20:00 04-02-2023 Long Binh - Binh Duong trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Vp. Long Xuyên
6h30m
17:30
• Vp. Bình Dương
180,000VND
*Belongs to 09:30 04-02-2023 Tinh Bien - Binh Duong trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Vp. Tịnh Biên
9h30m
17:30
• Vp. Bình Dương
200,000VND
*Belongs to 09:30 04-02-2023 Tinh Bien - Binh Duong trip