loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from An Giang to Binh Thuan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Châu Đốc (4)
  • Bến xe Châu Đốc (2)
  • Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (2)
 • Long Xuyên (2)
  • Bến xe Long Xuyên (2)
 • Tịnh Biên (2)
  • Bến xe thị trấn Tịnh Biên (2)
Drop-off Point
 • Phan Rí (4)
  • Phan Rí, Quốc Lộ 1A (4)
 • Phan Thiết (4)
  • Cổng chào Phan Thiết (4)
Seat types
Rating
& up (18)
& up (18)
& up (18)

Bus tickets from An Giang to Binh Thuan

: 20 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:00
• Bến xe thị trấn Tịnh Biên
13h15m
02:15
• Phan Thiet City welcome
280,000 VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 06-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:40
• Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
12h35m
02:15
• Phan Thiet City welcome
280,000 VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 06-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:40
• Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
13h35m
03:15
• Phan Ri, 1A Highway
290,000 VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 06-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:00
• Bến xe thị trấn Tịnh Biên
14h15m
03:15
• Phan Ri, 1A Highway
290,000 VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 06-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:30
• Bến xe Long Xuyên
11h45m
01:15
• Phan Ri, 1A Highway
280,000 VND
*Belongs to 12:00 06-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:30
• Bến xe Long Xuyên
10h45m
00:15
• Phan Thiet City welcome
270,000 VND
*Belongs to 12:00 06-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Châu Đốc
13h15m
01:15
• Phan Ri, 1A Highway
290,000 VND
*Belongs to 12:00 06-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Châu Đốc
12h15m
00:15
• Phan Thiet City welcome
280,000 VND
*Belongs to 12:00 06-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:30
• Bến xe Long Xuyên
11h45m
03:15
• Phan Ri, 1A Highway
280,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Bến xe Châu Đốc
12h15m
02:15
• Phan Thiet City welcome
280,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• Bến xe Khánh Bình
13h15m
02:15
• Phan Thiet City welcome
280,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• Bến xe Khánh Bình
14h15m
01:15
• Phan Ri, 1A Highway
290,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:00
• Bến xe thị trấn Tịnh Biên
14h15m
01:15
• Phan Ri, 1A Highway
290,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:30
• Bến xe Long Xuyên
10h45m
02:15
• Phan Thiet City welcome
270,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:40
• Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
12h35m
00:15
• Phan Thiet City welcome
280,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:00
• Bến xe thị trấn Tịnh Biên
13h15m
00:15
• Phan Thiet City welcome
280,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Bến xe Châu Đốc
13h15m
03:15
• Phan Ri, 1A Highway
290,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:40
• Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
13h35m
01:15
• Phan Ri, 1A Highway
290,000 VND