loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from An Giang to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Châu Đốc (6)
  • Bến xe Châu Đốc (3)
  • Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (3)
 • An Phú (3)
  • Bến xe Khánh Bình (3)
 • Long Xuyên (3)
  • Bến xe Long Xuyên (3)
 • Tịnh Biên (3)
  • Bến xe thị trấn Tịnh Biên (3)
Drop-off Point
 • Cam Lâm (5)
  • Bưu điện Cam Lâm (5)
 • Cam Ranh (5)
  • Bưu điện Cam Ranh (5)
 • Nha Trang (5)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (5)
Seat types
Rating
& up (30)
& up (30)
& up (30)

Bus tickets from An Giang to Khanh Hoa

: 30 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Châu Đốc
16h15m
04:15
• Bus station south of Nha Trang
320,000 VND
12 available seats
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Châu Đốc
15h45m
03:45
• Cam Lam Post Office
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:40
• Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
16h35m
06:15
• Bus station south of Nha Trang
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:30
• Bến xe Long Xuyên
14h45m
04:15
• Bus station south of Nha Trang
315,000 VND
12 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:00
• Bến xe thị trấn Tịnh Biên
16h15m
05:15
• Cam Ranh Post Office
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:00
• Bến xe Khánh Bình
16h15m
03:15
• Cam Ranh Post Office
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:40
• Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
16h5m
05:45
• Cam Lam Post Office
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:00
• Bến xe thị trấn Tịnh Biên
16h45m
05:45
• Cam Lam Post Office
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:00
• Bến xe thị trấn Tịnh Biên
17h15m
06:15
• Bus station south of Nha Trang
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:00
• Bến xe Khánh Bình
17h15m
04:15
• Bus station south of Nha Trang
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:30
• Bến xe Long Xuyên
13h45m
03:15
• Cam Ranh Post Office
315,000 VND
12 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Châu Đốc
15h15m
03:15
• Cam Ranh Post Office
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:30
• Bến xe Long Xuyên
14h15m
03:45
• Cam Lam Post Office
315,000 VND
12 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:00
• Bến xe Khánh Bình
16h45m
03:45
• Cam Lam Post Office
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:40
• Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
15h35m
05:15
• Cam Ranh Post Office
320,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 10-07-2020 Chau Doc - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Bến xe Châu Đốc
16h15m
06:15
• Bus station south of Nha Trang
320,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:00
• Bến xe thị trấn Tịnh Biên
16h45m
03:45
• Cam Lam Post Office
320,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Bến xe Châu Đốc
15h15m
05:15
• Cam Ranh Post Office
320,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:30
• Bến xe Long Xuyên
13h45m
05:15
• Cam Ranh Post Office
315,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:00
• Bến xe Khánh Bình
17h15m
06:15
• Bus station south of Nha Trang
320,000 VND