loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Châu Phú (352)
 • Tịnh Biên (198)
 • Châu Thành (134)
 • Long Xuyên (78)
 • Châu Đốc (50)
 • Tri Tôn (11)
 • Chợ Mới (8)
 • An Phú (3)
 • Thoại Sơn (3)
Drop-off point
 • Sa Đéc (74)
Types of seat
Rating
& up (71)

Find the cheapest bus tickets from An Giang to Sa Dec - Dong Thap

: 74 trips
Sort by:
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Cựu Hội
1h50m
14:50
• Sa Đéc
150,000VND
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Ha Tien - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
03:00
• Chùa Bà Châu Đốc
4h30m
07:30
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 03:30 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Chùa Bà Châu Đốc
4h30m
11:00
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Vp. Châu Đốc
4h
09:30
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 05:30 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Chùa Bà Châu Đốc
4h30m
21:00
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:30
• Cựu Hội
1h50m
01:20
• Sa Đéc
150,000VND
*Belongs to 18:30 09-02-2023 Ha Tien - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Chùa Bà Châu Đốc
4h30m
02:00
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 22:00 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:20
• Vp. Long Xuyên
2h30m
14:50
• Sa Đéc
110,000VND
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Ha Tien - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Vp. Châu Đốc
4h
19:00
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 15:00 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Vp. Châu Đốc
4h
11:00
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 07:00 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip

Rate your ticket searching experiences

Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• Vp. Châu Đốc
4h
03:00
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 23:00 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Chùa Bà Châu Đốc
4h30m
03:00
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 23:00 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Vp. Châu Đốc
4h
21:00
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
14:30
• Chùa Bà Châu Đốc
4h30m
19:00
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 15:00 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:20
• Vp. Tịnh Biên
4h30m
14:50
• Sa Đéc
140,000VND
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Ha Tien - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Chùa Bà Châu Đốc
4h30m
09:30
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 05:30 09-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:20
• Vp. Châu Đốc
4h
01:20
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 18:30 09-02-2023 Ha Tien - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:50
• Vp. Châu Đốc
4h
14:50
• Sa Đéc
130,000VND
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Ha Tien - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:50
• Vp. Tịnh Biên
4h30m
01:20
• Sa Đéc
140,000VND
*Belongs to 18:30 09-02-2023 Ha Tien - Sai Gon trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:50
• Vp. Long Xuyên
2h30m
01:20
• Sa Đéc
110,000VND
*Belongs to 18:30 09-02-2023 Ha Tien - Sai Gon trip