loading
Bus
Flight | 1,457k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Bac Ninh to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Bắc Ninh (28)
 • Quế Võ (16)
 • Yên Phong (14)
 • Thuận Thành (4)
Drop-off point
 • Diễn Châu (23)
 • Vinh (13)
 • Đô Lương (13)
 • Hoàng Mai (12)
 • Anh Sơn (10)
 • Yên Thành (9)
 • Tân Kỳ (8)
 • Con Cuông (5)
 • Nghĩa Đàn (5)
 • Thanh Chương (4)
 • Nam Đàn (3)
 • Quỳnh Lưu (3)
 • Cửa Lò (2)
 • Kỳ Sơn (1)
Types of seat
Rating
& up (42)
& up (3)

Find the cheapest bus tickets from Bac Ninh to Nghe An

: 53 trips
Sort by:
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
6h30m
13:30
• Ngã 5 Thanh Chương
250,000VND
40 seats left
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
6h30m
01:30
• Ngã 5 Thanh Chương
250,000VND
40 seats left
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
5h30m
00:30
• TP Vinh (Dọc QL1A)
250,000VND
36 seats left
*Belongs to 19:00 29-09-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
6h
01:00
• Bến xe Nam Đàn
250,000VND
36 seats left
*Belongs to 19:00 29-09-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
4h
11:00
• Thị xã Hoàng Mai
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 07:00 29-09-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
4h
23:00
• Thị xã Hoàng Mai
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 19:00 29-09-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
4h30m
11:30
• Thị trấn Diễn Châu
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 07:00 29-09-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
6h
13:00
• Bến xe Nam Đàn
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 07:00 29-09-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
4h30m
23:30
• Thị trấn Diễn Châu
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 19:00 29-09-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
5h30m
12:30
• TP Vinh (Dọc QL1A)
250,000VND
40 seats left
*Belongs to 07:00 29-09-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip

Rate your ticket searching experiences

Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
20:20
• Bến xe Bắc Ninh
7h5m
03:25
• Ngã Tư Diễn Châu
250,000VND
*Belongs to 20:20 29-09-2022 Bac Ninh - Cua Lo trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
10:30
• Bến xe Bắc Ninh
7h5m
17:35
• Ngã Tư Diễn Châu
250,000VND
*Belongs to 10:30 29-09-2022 Bac Ninh - Cua Lo trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Bắc Ninh
8h15m
04:35
• Cổng Ga Vinh
250,000VND
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
• SamSung Bắc Ninh
6h30m
02:30
• Ngã 5 Thanh Chương
250,000VND
Hùng Thục (Nghệ An)
Hùng Thục (Nghệ An)
Giường nằm 40 chỗ
• KCN Sam Sung Bắc Ninh
7h40m
04:10
• Thị trấn Tân Kỳ
250,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Yên Phong
8h
04:00
• Bến xe Anh Sơn
370,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Yên Phong
9h
05:00
• Bến xe Con Cuông
370,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Yên Phong
6h30m
02:30
• Bến xe Diễn Châu
370,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Yên Phong
5h30m
01:30
• Quỳnh Lưu
370,000VND
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Yên Phong
7h30m
03:30
• Bến xe Đô Lương
370,000VND