loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Bac Ninh to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus Operator's confirmation is immediateYou can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickupTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-offTrip with discounts from bus operators or VeXeRe coupon codeYou can track bus location when moving
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Quế Võ (25)
 • Bắc Ninh (22)
 • Yên Phong (12)
 • Thuận Thành (4)
Drop-off point
 • Diễn Châu (25)
 • Vinh (13)
 • Hoàng Mai (12)
 • Anh Sơn (10)
 • Đô Lương (10)
 • Yên Thành (9)
 • Con Cuông (6)
 • Thanh Chương (4)
 • Tân Kỳ (4)
 • Nam Đàn (3)
 • Quỳnh Lưu (3)
 • Cửa Lò (2)
 • Kỳ Sơn (1)
 • Nghĩa Đàn (1)
Types of seat
Rating
& up (37)
& up (3)

Find the cheapest bus tickets from Bac Ninh to Nghe An

: 54 trips
Sort by:
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
6h30m
01:30
• Ngã 5 Thanh Chương
250,000VND
300,000VND
19 available seats
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
6h30m
13:30
• Ngã 5 Thanh Chương
250,000VND
300,000VND
30 available seats
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
20:20
• Bến xe Bắc Ninh
7h5m
03:25
• Ngã Tư Diễn Châu
250,000VND
34 available seats
*Belongs to 20:20 01-07-2022 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
4h30m
11:30
• Thị trấn Diễn Châu
250,000VND
300,000VND
30 available seats
*Belongs to 07:00 01-07-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
6h
13:00
• Bến xe Nam Đàn
250,000VND
300,000VND
30 available seats
*Belongs to 07:00 01-07-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
5h30m
00:30
• TP Vinh (Dọc QL1A)
250,000VND
300,000VND
19 available seats
*Belongs to 19:00 01-07-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
4h30m
23:30
• Thị trấn Diễn Châu
250,000VND
300,000VND
19 available seats
*Belongs to 19:00 01-07-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
4h
23:00
• Thị xã Hoàng Mai
250,000VND
300,000VND
19 available seats
*Belongs to 19:00 01-07-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• SamSung Bắc Ninh
6h
01:00
• Bến xe Nam Đàn
250,000VND
300,000VND
19 available seats
*Belongs to 19:00 01-07-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
4h
11:00
• Thị xã Hoàng Mai
250,000VND
300,000VND
30 available seats
*Belongs to 07:00 01-07-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip

Rate your ticket searching experiences

Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• SamSung Bắc Ninh
5h30m
12:30
• TP Vinh (Dọc QL1A)
250,000VND
300,000VND
30 available seats
*Belongs to 07:00 01-07-2022 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
10:30
• Bến xe Bắc Ninh
7h5m
17:35
• Ngã Tư Diễn Châu
250,000VND
*Belongs to 10:30 01-07-2022 Bac Ninh - Cua Lo trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
• SamSung Bắc Ninh
6h30m
14:30
• Ngã 5 Thanh Chương
250,000VND
300,000VND
Hùng Thục (Nghệ An)
Hùng Thục (Nghệ An)
Giường nằm 40 chỗ
• KCN Sam Sung Bắc Ninh
7h40m
17:10
• Thị trấn Tân Kỳ
250,000VND
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Bắc Ninh
7h35m
03:55
• Cửa Lò
250,000VND
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Bắc Ninh
7h45m
04:05
• Cửa Hội
250,000VND
Thăng Long
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
8h50m
05:15
• Bến xe Bắc Vinh
250,000VND
300,000VND
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
• SamSung Bắc Ninh
4h
12:00
• Thị xã Hoàng Mai
250,000VND
300,000VND
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
• SamSung Bắc Ninh
5h30m
13:30
• TP Vinh (Dọc QL1A)
250,000VND
300,000VND
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
• SamSung Bắc Ninh
6h
14:00
• Bến xe Nam Đàn
250,000VND
300,000VND