loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to > Bus ticket from Ben xe Nuoc Ngam to Quynh Luu
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Số chỗ trống
1
50
Bus operator
Pick-up point
 • Hoàng Mai (6)
  • Bến xe Nước Ngầm (6)
Drop-off point
 • Quỳnh Lưu (6)
  • Quỳnh Lưu (6)
Types of seat
Rating
& up (16)

Bus tickets from Ben xe Nuoc Ngam to Quynh Luu - Vinh - Nghe An

: 22 trips
Sort by:
Tùng Loan
Instant booking
Tùng Loan
4 (1)
Limousine giường phòng 34 chỗ
13:00
• Nuoc Ngam Bus Station
4h
17:00
• Quynh Luu
150,000VND
22 available seats
No prepayment required
Tùng Loan
Instant booking
Tùng Loan
4 (1)
Limousine giường phòng 34 chỗ
13:10
• Nuoc Ngam Bus Station
4h
17:10
• Quynh Luu
150,000VND
22 available seats
No prepayment required
Tùng Loan
Instant booking
Tùng Loan
4 (1)
Limousine giường phòng 34 chỗ
12:00
• Nuoc Ngam Bus Station
4h
16:00
• Quynh Luu
150,000VND
22 available seats
No prepayment required
Tùng Loan
Instant booking
Tùng Loan
4 (1)
Limousine giường phòng 34 chỗ
11:55
• Nuoc Ngam Bus Station
4h
15:55
• Quynh Luu
150,000VND
22 available seats
No prepayment required
Tùng Loan
Instant booking
Tùng Loan
4 (1)
Limousine giường phòng 34 chỗ
13:15
• Nuoc Ngam Bus Station
4h
17:15
• Quynh Luu
150,000VND
22 available seats
No prepayment required
Tùng Loan
Instant booking
Tùng Loan
4 (1)
Limousine giường phòng 34 chỗ
11:50
• Nuoc Ngam Bus Station
4h
15:50
• Quynh Luu
150,000VND
22 available seats
No prepayment required
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
22:15
• Nuoc Ngam Bus Station
3h40m
01:55
• Giat Office
CleanlinessPunctualitySafe driving
250,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
22:55
• Nuoc Ngam Bus Station
3h40m
02:35
• Giat Office
CleanlinessPunctualitySafe driving
250,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
12:00
• Nuoc Ngam Bus Station
3h55m
15:55
• Giat Office
CleanlinessPunctualitySafe driving
250,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 28 chỗ
23:15
• Nuoc Ngam Bus Station
3h40m
02:55
• Giat Office
CleanlinessPunctualitySafe driving
280,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 20 chỗ
13:00
• Nuoc Ngam Bus Station
3h35m
16:35
• Giat Office
CleanlinessPunctualitySafe driving
400,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (85)
Giường nằm 38 chỗ
09:30
• Nuoc Ngam Bus Station
4h20m
13:50
• Giat Office
CleanlinessPunctualitySafe driving
250,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
18:00
• Nuoc Ngam Bus Station
4h20m
22:20
• Giat Office
CleanlinessPunctualitySafe driving
250,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (87)
Giường nằm 28 chỗ
11:00
• Nuoc Ngam Bus Station
4h15m
15:15
• Giat Office
CleanlinessPunctualitySafe driving
280,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 38 chỗ
21:00
• Nuoc Ngam Bus Station
3h40m
00:40
• Giat Office
CleanlinessPunctualitySafe driving
250,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
4.8 (82)
Giường nằm 20 chỗ
22:25
• Nuoc Ngam Bus Station
3h40m
02:05
• Giat Office
CleanlinessPunctualitySafe driving
400,000VND
Khánh Hoàn (Nghệ An)
0 (0)
Giường nằm 44 chỗ
• Nuoc Ngam Bus Station
4h30m
23:30
• Quynh Luu
150,000VND