loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Biên Hòa (45)
  • Ngã 3 Vũng Tàu (24)
  • Công Viên 30/4 (18)
  • Ngã tư Vũng Tàu (2)
  • Cổng 11 - Vòng Xoay tránh Biên Hòa (1)
Drop-off Point
 • Nha Trang (45)
  • Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang (43)
  • VP Nha Trang (2)
Seat types
Rating
& up (47)
& up (47)
& up (47)
& up (47)

Bus tickets from Biên Hòa - Đồng Nai to Nha Trang - Khánh Hòa

: 89 trip
Sort by:
Phúc An Express (Vexere Thuê Xe)
4.5
• 44 ratings
AC Sleeper 40 seats
21:35
• Vung Tau Crossroad
8h20m
05:55
• Nha Trang Office
460,000 VND
4 available seats
Phúc An Express (Vexere Thuê Xe)
4.5
• 45 ratings
AC Sleeper 40 seats
08:35
• Vung Tau Crossroad
8h20m
16:55
• Nha Trang Office
460,000 VND
7 available seats
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
4.4
• 5 ratings
AC Sleeper VIP 32 seats
• 30/4 Park (Dong Nai)
6h30m
14:15
• Nha Trang yarn factory
1,150,000 VND
Notice
Rạng Đông Buslines
4.0
• 1 ratings
AC Seater 45 seats
• Ngã 3 Vũng Tàu
6h30m
22:30
• Nha Trang yarn factory
600,000 VND
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
AC Seater 45 seats
• 30/4 Park (Dong Nai)
7h30m
20:50
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 44 seats
10:50
• 30/4 Park (Dong Nai)
7h40m
18:30
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
AC Seater 45 seats
• Ngã 3 Vũng Tàu
7h40m
20:50
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 44 seats
10:30
• Ngã 3 Vũng Tàu
8h
18:30
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 40 seats
11:40
• 30/4 Park (Dong Nai)
7h30m
19:10
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 40 seats
13:10
• 30/4 Park (Dong Nai)
7h30m
20:40
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 40 seats
13:00
• Ngã 3 Vũng Tàu
7h40m
20:40
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 40 seats
11:30
• Ngã 3 Vũng Tàu
7h40m
19:10
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 40 seats
14:00
• Ngã 3 Vũng Tàu
7h40m
21:40
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 40 seats
15:40
• 30/4 Park (Dong Nai)
7h30m
23:10
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
18:14
• 30/4 Park (Dong Nai)
7h30m
01:44
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
09:11
• 30/4 Park (Dong Nai)
7h30m
16:41
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
18:04
• Ngã 3 Vũng Tàu
7h40m
01:44
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 40 seats
12:10
• 30/4 Park (Dong Nai)
7h30m
19:40
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 40 seats
12:30
• Ngã 3 Vũng Tàu
7h40m
20:10
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
AC Sleeper 40 seats
15:10
• 30/4 Park (Dong Nai)
7h30m
22:40
• Nha Trang yarn factory
Not has official fare
Bus service from Ho Chi Minh to Biên Hòa - Nha Trang
Distance
405 km
Time takens
7.6 hours
Average Price
899,438 VNĐ
Number of buses
89 trip
Total Operators
6 companies
Biên Hòa - Nha Trang limousine/sleeping/seater bus ticket
BUS OPERATOR
AVERAGE PRICE
DEP TIME
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
900,000 đ
11h40, 09h10, 09h01, 11h10
Rạng Đông Buslines
600,000 đ
08h00, 15h00, 17h00, 18h00
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
900,000 đ
07h00, 17h00, 15h45
Hoàng Huy
700,000 đ
10h30, 13h19, 13h20, 13h21
Route Biên Hòa - Nha Trang about 405 km . On average, each day has about 89 this bus trip starts from 05h00 to 21h00 by 6 operators: Hoàng Huy (Quảng Ngãi),Hoàng Huy,Phúc An Express (Vexere Thuê Xe),Rạng Đông Buslines,Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi,Tân Dũng Tiến Time traveled on the approx 7.6 hours.
Book bus tickets Tet 2020 from Biên Hòa to Nha Trang
Bus tickets Tet 2020 from Biên Hòa to Nha Trang has not been announced yet. VeXeRe.com There will be a notice to tell you about bus a ticket for Tet 2020 including ticket price, schedule, date and time of ticket sales of coaches traveling the route Biên Hòa - Nha Trang and Nha Trang - Biên Hòa as soon as information from companys.