loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Duong to Soc Trang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Duong to Soc Trang

: 8 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/12/2022
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Lê Hùng
Instant booking
Lê Hùng
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Vòng xoay An Phú
6h10m
02:10
• Bến xe Sóc Trăng
*Belongs to 20:00 13-12-2022 Binh Duong - Ca Mau trip
No prepayment required
Đại Phát - Sóc Trăng
Ghế ngồi 45 chỗ
05:00
• Bến xe khách Bình Dương
5h
10:00
• Bến xe Trà Men
Hòa Thuận
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Bến Cát
7h
14:31
• Sóc Trăng (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hòa Thuận
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Bình Dương
6h30m
14:31
• Sóc Trăng (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hòa Thuận
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Bến Cát
7h
04:31
• Sóc Trăng (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hòa Thuận
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Bình Dương
6h30m
04:31
• Sóc Trăng (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hưng Thịnh (Vũng Tàu)
Hưng Thịnh (Vũng Tàu)
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Phú Chánh
9h12m
02:42
• Bến xe Vĩnh Châu
Hưng Thịnh (Vũng Tàu)
Hưng Thịnh (Vũng Tàu)
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Phú Chánh
8h47m
02:17
• Xã Tài Văn