loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Thuan to Tien Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Phan Rí (7)
  • Phan Rí, Quốc Lộ 1A (7)
 • Phan Thiết (6)
  • Cổng chào Phan Thiết (6)
 • Bắc Bình (1)
  • Chợ Lương Sơn (1)
Drop-off Point
 • Châu Thành (14)
  • Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang (14)
Seat types
Rating
& up (15)
& up (15)
& up (15)

Bus tickets from Binh Thuan to Tien Giang

: 15 trips
Sort by:
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Phan Thiet City welcome
5h30m
02:00
• Dong Tam crossroads
210,000 VND
17 available seats
*Belongs to 16:00 13-08-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
23:30
• Phan Thiet City welcome
7h30m
07:00
• Dong Tam crossroads
210,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:30 13-08-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Limousine 32 giường
18:30
• Phan Thiet City welcome
7h30m
02:00
• Dong Tam crossroads
240,000 VND
17 available seats
*Belongs to 13:30 13-08-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:10
• Phan Ri, 1A Highway
6h50m
02:00
• Dong Tam crossroads
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 16:00 13-08-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:40
• Phan Ri, 1A Highway
6h50m
00:30
• Dong Tam crossroads
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 14:30 13-08-2020 Nha Trang - Ha Tien trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Limousine 32 giường
17:00
• Phan Ri, 1A Highway
9h
02:00
• Dong Tam crossroads
250,000 VND
17 available seats
*Belongs to 13:30 13-08-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:10
• Phan Ri, 1A Highway
6h50m
00:00
• Dong Tam crossroads
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 13-08-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:15
• Chợ Lương Sơn
7h
22:15
• Dong Tam crossroads
210,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 13-08-2020 Van Gia - Kien Giang trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Phan Thiet City welcome
5h30m
00:00
• Dong Tam crossroads
210,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 13-08-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:30
• Phan Ri, 1A Highway
9h
00:30
• Dong Tam crossroads
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 12:00 13-08-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
22:00
• Phan Ri, 1A Highway
9h
07:00
• Dong Tam crossroads
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:30 13-08-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:05
• Phan Ri, 1A Highway
6h30m
02:35
• Dong Tam crossroads
240,000 VND
17 available seats
*Belongs to 17:30 13-08-2020 Nha Trang - Kien Giang trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Phan Thiet City welcome
5h30m
00:30
• Dong Tam crossroads
210,000 VND
17 available seats
*Belongs to 14:30 13-08-2020 Nha Trang - Ha Tien trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:15
• Phan Ri, 1A Highway
8h
22:15
• Dong Tam crossroads
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 13-08-2020 Van Gia - Kien Giang trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0
• 293 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Phan Thiet City welcome
7h30m
00:30
• Dong Tam crossroads
210,000 VND
17 available seats
*Belongs to 12:00 13-08-2020 Nha Trang - Ca Mau trip