loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from An Giang to Sai Gon > Bus ticket from Chau Doc to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Số chỗ trống
1
50
Bus operator
Pick-up point
 • Tri Tôn (92)
  • Lạc Quới (28)
  • Vĩnh Gia (28)
  • Vĩnh Lạc (28)
  • Cầu 21, 22, 23, 24 (4)
  • Cầu T4 (Cầu Gòn) T5 (4)
 • Tịnh Biên (60)
  • An Nông (28)
  • Tịnh Biên (28)
  • Nhà Bàng (4)
 • Châu Đốc (28)
  • Vp Châu Đốc (28)
 • Chợ Mới (24)
  • Cầu 21, 22, 23, 24 (24)
 • Long Xuyên (24)
  • Cầu T4 (Cầu Gòn) T5 (24)
Drop-off point
 • Quận 11 (56)
  • Nội Thành TP. HCM (Gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11) (28)
  • Vp Hồ Chí Minh (28)
Types of seat
Rating
& up (29)

Bus tickets from Chau Doc - An Giang to Sai Gon

: 55 trips
Sort by:
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
22:01
• Vp Châu Đốc
7h20m
05:21
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
08:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
15:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
17:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
00:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
21:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
04:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
09:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
16:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
21:02
• Vp Châu Đốc
7h20m
04:22
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
19:30
• Vp Châu Đốc
7h20m
02:50
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
03:30
• Vp Châu Đốc
7h20m
10:50
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
02:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
09:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Vp Châu Đốc
7h20m
19:50
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
05:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
12:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
10:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
17:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
07:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
14:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
06:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
13:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
14:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
21:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
23:59
• Vp Châu Đốc
7h20m
07:19
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
18:30
• Vp Châu Đốc
7h20m
01:50
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
23:00
• Vp Châu Đốc
7h20m
06:20
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
15:30
• Vp Châu Đốc
7h20m
22:50
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
3 (59)
Giường nằm 46 chỗ
21:01
• Vp Châu Đốc
7h20m
04:21
• Vp Hồ Chí Minh
150,000VND