loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from to Ninh Binh > Bus ticket from Dien Chau to Ninh Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Số chỗ trống
1
50
Bus operator
Pick-up point
  Drop-off point
   Types of seat
   Rating

   Bus tickets from Dien Chau - Vinh - Nghe An to Ninh Binh - Ninh Binh

   : 53 trips
   Sort by:
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   14:20
   • Dien Ky Office
   3h30m
   17:50
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (59)
   Giường nằm 38 chỗ
   00:00
   • Yen Ly Office
   3h40m
   03:40
   • Ninh Binh Gold Hotel
   165,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 20 chỗ
   23:45
   • Dien Chau Office
   3h55m
   03:40
   • Ninh Binh Gold Hotel
   400,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   09:30
   • Yen Ly Office
   3h40m
   13:10
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 28 chỗ
   17:30
   • Yen Ly Office
   3h15m
   20:45
   • Ninh Binh Gold Hotel
   280,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   11:30
   • Dien Ky Office
   3h40m
   15:10
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 28 chỗ
   23:50
   • Dien Ky Office
   3h50m
   03:40
   • Ninh Binh Gold Hotel
   280,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   00:00
   • Yen Ly Office
   3h40m
   03:40
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   12:20
   • Dien Ky Office
   3h40m
   16:00
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   12:05
   • Sy Nam Market
   3h55m
   16:00
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   23:35
   • Sy Nam Market
   4h5m
   03:40
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   16:15
   • Dien Chau Office
   3h55m
   20:10
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   11:15
   • Sy Nam Market
   3h55m
   15:10
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 20 chỗ
   14:15
   • Sy Nam Market
   3h45m
   18:00
   • Ninh Binh Gold Hotel
   400,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (72)
   Giường nằm 38 chỗ
   23:45
   • Dien Chau Office
   3h55m
   03:40
   • Ninh Binh Gold Hotel
   165,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   11:25
   • Dien Chau Office
   3h45m
   15:10
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   09:05
   • Sy Nam Market
   4h5m
   13:10
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   14:30
   • Yen Ly Office
   3h20m
   17:50
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 38 chỗ
   16:05
   • Sy Nam Market
   4h5m
   20:10
   • Ninh Binh Gold Hotel
   250,000VND
   Văn Minh
   Văn Minh
   4.5 (61)
   Giường nằm 20 chỗ
   14:25
   • Dien Chau Office
   3h35m
   18:00
   • Ninh Binh Gold Hotel
   400,000VND