loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Thap to Binh Thuan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
1
100
Bus operator
Pick-up point
 • Lấp Vò (6)
  • Bến phà Vàm Cống (4)
  • Lấp Vò (2)
 • Sa Đéc (6)
  • Bến xe khách Sa Đéc (4)
  • Sa Đéc (2)
Drop-off point
 • Phan Rí (6)
  • Phan Rí, Quốc Lộ 1A (6)
 • Phan Thiết (4)
  • Cổng chào Phan Thiết (4)
 • Bắc Bình (2)
  • Chợ Lương Sơn (2)
Seat types
Rating
& up (12)
& up (12)
& up (12)

Bus tickets from Dong Thap to Binh Thuan

: 12 trips
Sort by:
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Lấp Vò
9h
03:00
• Chợ Lương Sơn
260,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 26-10-2020 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Lấp Vò
10h
04:00
• Phan Ri, 1A Highway
270,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 26-10-2020 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Sa Đéc
8h
03:00
• Chợ Lương Sơn
260,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 26-10-2020 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.1 (317)
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Sa Đéc
9h
04:00
• Phan Ri, 1A Highway
270,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 26-10-2020 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0 (325)
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Bến phà Vàm Cống
8h30m
04:00
• Phan Thiet City welcome
260,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 26-10-2020 Ha Tien - Nha Trang trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0 (325)
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Bến xe khách Sa Đéc
8h30m
05:00
• Phan Ri, 1A Highway
270,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 26-10-2020 Ha Tien - Nha Trang trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0 (325)
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Bến xe khách Sa Đéc
7h30m
04:00
• Phan Thiet City welcome
260,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 26-10-2020 Ha Tien - Nha Trang trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0 (301)
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến xe khách Sa Đéc
9h30m
04:00
• Phan Thiet City welcome
260,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:30 26-10-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0 (325)
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Bến phà Vàm Cống
9h30m
05:00
• Phan Ri, 1A Highway
270,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 26-10-2020 Ha Tien - Nha Trang trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0 (301)
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến xe khách Sa Đéc
10h30m
05:00
• Phan Ri, 1A Highway
270,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:30 26-10-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0 (301)
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Bến phà Vàm Cống
11h
05:00
• Phan Ri, 1A Highway
270,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:30 26-10-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
Liên Hưng
Liên Hưng
3.0 (301)
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Bến phà Vàm Cống
10h
04:00
• Phan Thiet City welcome
260,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:30 26-10-2020 Kien Giang - Nha Trang trip