loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Thap to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Lấp Vò (10)
  • Bến phà Vàm Cống (6)
  • Lấp Vò (4)
 • Sa Đéc (10)
  • Bến xe khách Sa Đéc (6)
  • Sa Đéc (4)
Drop-off Point
 • Cam Lâm (6)
  • Bưu điện Cam Lâm (6)
 • Cam Ranh (6)
  • Bưu điện Cam Ranh (6)
 • Nha Trang (6)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (4)
  • Ngã 3 Thành (2)
 • Vạn Ninh (2)
  • Bến xe Vạn Giã (2)
Seat types
Rating
& up (20)
& up (20)
& up (20)

Bus tickets from Dong Thap to Khanh Hoa

: 20 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Lấp Vò
12h30m
06:30
• Cam Lam Post Office
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 06-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Bến xe khách Sa Đéc
10h30m
06:00
• Cam Ranh Post Office
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:30 06-07-2020 Ha Tien - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Sa Đéc
11h
06:00
• Cam Ranh Post Office
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 06-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Bến xe khách Sa Đéc
11h
06:30
• Cam Lam Post Office
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:30 06-07-2020 Ha Tien - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Bến phà Vàm Cống
12h30m
06:30
• Bus station south of Nha Trang
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 16:30 06-07-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Sa Đéc
12h
07:00
• Thanh Three-way Crossroad
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 06-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Bến phà Vàm Cống
12h
06:00
• Cam Lam Post Office
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 16:30 06-07-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Bến phà Vàm Cống
11h30m
05:30
• Cam Ranh Post Office
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 16:30 06-07-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến xe khách Sa Đéc
12h
06:30
• Bus station south of Nha Trang
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 16:30 06-07-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến xe khách Sa Đéc
11h30m
06:00
• Cam Lam Post Office
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 16:30 06-07-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến xe khách Sa Đéc
11h
05:30
• Cam Ranh Post Office
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 16:30 06-07-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Sa Đéc
13h15m
08:15
• Van Gia Bus Station
320,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 06-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Lấp Vò
13h
07:00
• Thanh Three-way Crossroad
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 06-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Lấp Vò
14h15m
08:15
• Van Gia Bus Station
320,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 06-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến phà Vàm Cống
11h30m
06:00
• Cam Ranh Post Office
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:30 06-07-2020 Ha Tien - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến phà Vàm Cống
12h
06:30
• Cam Lam Post Office
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:30 06-07-2020 Ha Tien - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Bến xe khách Sa Đéc
12h
07:30
• Bus station south of Nha Trang
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:30 06-07-2020 Ha Tien - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bến phà Vàm Cống
13h
07:30
• Bus station south of Nha Trang
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:30 06-07-2020 Ha Tien - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Sa Đéc
11h30m
06:30
• Cam Lam Post Office
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 06-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Lấp Vò
12h
06:00
• Cam Ranh Post Office
300,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 06-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip