loading
Bus
Flight | 585k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Thap to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediate
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Lấp Vò (13)
 • Sa Đéc (8)
 • Thị xã Hồng Ngự (3)
Drop-off point
 • Cam Lâm (8)
 • Cam Ranh (7)
 • Nha Trang (5)
 • Diên Khánh (2)
 • Vạn Ninh (2)
Types of seat
Rating
& up (24)

Find the cheapest bus tickets from Dong Thap to Khanh Hoa

: 24 trips
Sort by:
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
12:30
• Bến xe thị xã Hồng Ngự
17h
05:30
• Bến xe phía nam Nha Trang
460,000VND
28 seats left
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:30
• Lấp Vò
12h45m
07:15
• Bưu điện Cam Lâm
450,000VND
32 seats left
*Belongs to 12:30 15-08-2022 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:30
• Lấp Vò
15h
09:30
• Bến xe Vạn Giã
470,000VND
32 seats left
*Belongs to 12:30 15-08-2022 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:30
• Lấp Vò
13h45m
08:15
• Cây xăng số 11
450,000VND
32 seats left
*Belongs to 12:30 15-08-2022 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:30
• Sa Đéc
12h45m
08:15
• Cây xăng số 11
430,000VND
32 seats left
*Belongs to 12:30 15-08-2022 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:00
• Trạm Y Tế Xã Vĩnh Thạnh
11h30m
05:30
• Bưu điện Cam Ranh
480,000VND
28 seats left
*Belongs to 16:30 15-08-2022 Kien Giang - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:00
• Trạm Y Tế Xã Vĩnh Thạnh
12h30m
06:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
480,000VND
28 seats left
*Belongs to 16:30 15-08-2022 Kien Giang - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:30
• Lấp Vò
12h
06:30
• Bưu điện Cam Ranh
450,000VND
32 seats left
*Belongs to 12:30 15-08-2022 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:30
• Sa Đéc
11h
06:30
• Bưu điện Cam Ranh
450,000VND
32 seats left
*Belongs to 12:30 15-08-2022 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:30
• Bến xe khách Sa Đéc
11h30m
06:00
• Bưu điện Cam Lâm
450,000VND
28 seats left
*Belongs to 16:30 15-08-2022 Kien Giang - Nha Trang trip

Rate your ticket searching experiences

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:30
• Sa Đéc
11h45m
07:15
• Bưu điện Cam Lâm
430,000VND
32 seats left
*Belongs to 12:30 15-08-2022 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:00
• Trạm Y Tế Xã Vĩnh Thạnh
12h
06:00
• Bưu điện Cam Lâm
500,000VND
28 seats left
*Belongs to 16:30 15-08-2022 Kien Giang - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:30
• Sa Đéc
14h
09:30
• Bến xe Vạn Giã
470,000VND
32 seats left
*Belongs to 12:30 15-08-2022 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:30
• Bến phà Vàm Cống
11h45m
06:15
• Bưu điện Cam Ranh
470,000VND
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:00
• Bến phà Vàm Cống
12h30m
06:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
450,000VND
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:30
• Bến phà Vàm Cống
12h15m
06:45
• Bưu điện Cam Lâm
470,000VND
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:00
• Bến phà Vàm Cống
11h30m
05:30
• Bưu điện Cam Ranh
470,000VND
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
20:00
• Bến xe khách Sa Đéc
10h45m
06:45
• Bưu điện Cam Lâm
430,000VND
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
20:00
• Bến xe khách Sa Đéc
11h45m
07:45
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
450,000VND
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:00
• Bến phà Vàm Cống
12h
06:00
• Bưu điện Cam Lâm
470,000VND