loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Cầu Giấy (68)
  • Nội thành Hà Nội (68)
 • Hai Bà Trưng (34)
  • Văn phòng Trần Khát Chân (34)
 • Thanh Xuân (34)
  • Văn phòng Nguyễn Trãi (34)
Drop-off Point
 • Quảng Yên (136)
  • Nhà Hàng Hoàng Công - Quảng Yên (68)
  • Quảng Yên (68)
Seat types
Rating
& up (118)
& up (118)
& up (118)
& up (118)

Bus tickets from Ha Noi to Quang Yen - Quang Ninh

: 149 trips
Sort by:
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
16:05
• Hanoi Office
1h30m
17:35
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 16:05 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
10:05
• Hanoi Office
1h30m
11:35
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 10:05 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
08:10
• Hanoi Office
1h30m
09:40
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:10 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
08:05
• Hanoi Office
1h30m
09:35
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:05 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
17:10
• Hanoi Office
1h30m
18:40
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 17:10 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
11:05
• Hanoi Office
1h30m
12:35
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 11:05 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
10:10
• Hanoi Office
1h30m
11:40
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 10:10 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
13:00
• Hanoi Office
1h30m
14:30
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 13:00 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
20:10
• Hanoi Office
1h30m
21:40
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 20:10 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
09:10
• Hanoi Office
1h30m
10:40
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 09:10 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
19:05
• Hanoi Office
1h30m
20:35
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 19:05 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
18:05
• Hanoi Office
1h30m
19:35
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 18:05 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
11:10
• Hanoi Office
1h30m
12:40
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 11:10 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
11:00
• Hanoi Office
1h30m
12:30
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 11:00 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
18:00
• Hanoi Office
1h30m
19:30
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 18:00 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
19:10
• Hanoi Office
1h30m
20:40
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 19:10 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• Hanoi Office
1h30m
17:30
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 16:00 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
14:00
• Hanoi Office
1h30m
15:30
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:00 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
12:10
• Hanoi Office
1h30m
13:40
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 12:10 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip
Hoàng Phú Limousine
Hoàng Phú Limousine
4.3 (12)
Limousine 9 chỗ VIP
17:05
• Hanoi Office
1h30m
18:35
• Hoang Tan Intersection
From 200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 17:05 20-09-2020 Ha Noi - Quang Ninh trip