loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Tay Ninh > Bus ticket from Hoc Mon to Tan Chau
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Củ Chi (240)
 • Hóc Môn (224)
 • Tân Phú (90)
 • Tân Bình (60)
 • Bình Thạnh (30)
 • Bình Tân (30)
 • Gò Vấp (30)
 • Quận 1 (30)
 • Quận 10 (30)
 • Quận 11 (30)
 • Quận 12 (30)
 • Quận 3 (30)
 • Quận 4 (30)
 • Quận 5 (30)
 • Quận 6 (30)
 • Quận 7 (30)
 • Quận 8 (30)
Drop-off point
 • Tân Châu (524)
 • Dương Minh Châu (150)
 • Gò Dầu (60)
 • Tây Ninh (60)
Types of seat
Rating
& up (33)

Find the cheapest bus tickets from Hoc Mon - Sai Gon to Tan Chau - Tay Ninh

: 44 trips
Sort by:
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• Bến xe An Sương
3h30m
22:00
• Kà Tum
130,000VND
*Belongs to 18:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Bến xe An Sương
3h10m
13:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 10:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
• Bến xe An Sương
3h30m
20:00
• Kà Tum
130,000VND
*Belongs to 16:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Bến xe An Sương
3h30m
11:00
• Kà Tum
130,000VND
*Belongs to 07:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• Bến xe An Sương
3h30m
19:00
• Kà Tum
130,000VND
*Belongs to 15:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
09:30
• Bến xe An Sương
3h10m
12:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 09:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Bến xe An Sương
3h30m
14:00
• Kà Tum
130,000VND
*Belongs to 10:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• Bến xe An Sương
3h30m
08:00
• Kà Tum
130,000VND
*Belongs to 04:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Bến xe An Sương
3h30m
12:00
• Kà Tum
130,000VND
*Belongs to 08:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
05:30
• Bến xe An Sương
3h30m
09:00
• Kà Tum
130,000VND
*Belongs to 05:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip

Rate your ticket searching experiences

Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• Bến xe An Sương
3h10m
20:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 17:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• Bến xe An Sương
3h10m
07:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 04:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Bến xe An Sương
3h10m
10:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 07:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Bến xe An Sương
3h30m
10:00
• Kà Tum
130,000VND
*Belongs to 06:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• Bến xe An Sương
3h10m
18:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 15:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
• Bến xe An Sương
3h10m
19:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 16:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Bến xe An Sương
3h10m
09:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 06:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Bến xe An Sương
3h10m
11:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 08:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
• Bến xe An Sương
3h10m
17:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 14:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
12:30
• Bến xe An Sương
3h10m
15:40
• Vp. Tân Châu
130,000VND
*Belongs to 12:00 06-12-2022 Sai Gon - Tan Chau trip