loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khánh Hòa to Bình Định
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Nha Trang (23)
  • Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang (16)
  • Ngã 3 Thành (3)
  • Bến xe phía Nam Nha Trang (1)
  • Nha Trang (1)
  • VP Nha Trang (1)
  • Vp Nha Trang (1)
 • Cam Ranh (21)
  • Bến xe Cam Ranh (10)
  • Công ty Yến Sào Cam Ranh (8)
  • Bưu điện Cam Ranh (2)
  • Tp Cam Ranh (1)
 • Diên Khánh (8)
  • Ngã 3 thành (8)
 • Cam Lâm (2)
  • Bưu điện Cam Lâm (2)
 • Ninh Hòa (2)
  • Ninh Hoà (2)
 • Vạn Ninh (2)
  • Vạn Ninh, Vạn Giã (2)
Drop-off Point
 • Quy Nhơn (43)
  • Quy Nhơn (17)
  • Ngã 3 Phú Tài (11)
  • Big C Quy Nhơn (8)
  • Bến xe Quy Nhơn (2)
  • Bồng Sơn (2)
  • Hoài Ân (2)
  • BigC Quy Nhơn (1)
 • Hoài Nhơn (17)
  • Tam Quan (17)
 • Hoài Ân (1)
  • VP Hoài Ân (1)
 • Phù Mỹ (1)
  • Bến xe Phù Mỹ (1)
Seat types
Rating
& up (51)
& up (59)
& up (71)
& up (71)

Bus tickets from Khánh Hòa to Bình Định

: 74 trip
Sort by:
Discount
Hà Linh
3.4
• 78 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Nha Trang City
4h
00:30
• Quy Nhon Big C Supermarket
280,000 VND
26 available seats
*Belongs to 14:30 01-03-2020 Phan Thiết - Hội An - Đà Nẵng trip
Liên Hưng
3.0
• 218 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:40
• Cam Lam Post Office
5h20m
00:00
• 1A highway
200,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:30 01-03-2020 Nha Trang - Đà Nẵng trip
Discount
Hà Linh
3.4
• 78 ratings
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Cam Ranh City
5h
00:30
• Quy Nhon Big C Supermarket
280,000 VND
26 available seats
*Belongs to 14:30 01-03-2020 Phan Thiết - Hội An - Đà Nẵng trip
Việt Nhật
3.6
• 27 ratings
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Nha Trang Office
4h
23:00
• Ngã 3 Phú Tài
220,000 VND
22 available seats
*Belongs to 19:00 01-03-2020 Nha Trang - Hội An trip
Liên Hưng
3.0
• 218 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:15
• Cam Ranh Post Office
5h45m
02:00
• 1A highway
200,000 VND
17 available seats
*Belongs to 19:00 01-03-2020 Phan Rang - Đà Nẵng trip
Liên Hưng
3.0
• 218 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:20
• Thanh Three-way Crossroad
4h40m
00:00
• 1A highway
180,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:30 01-03-2020 Nha Trang - Đà Nẵng trip
Liên Hưng
3.0
• 218 ratings
Giường nằm 45 chỗ
22:30
• Vạn Ninh, Vạn Giã
3h30m
02:00
• 1A highway
180,000 VND
17 available seats
*Belongs to 19:00 01-03-2020 Phan Rang - Đà Nẵng trip
Liên Hưng
3.0
• 218 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:45
• Cam Lam Post Office
5h15m
02:00
• 1A highway
200,000 VND
17 available seats
*Belongs to 19:00 01-03-2020 Phan Rang - Đà Nẵng trip
Liên Hưng
3.0
• 218 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Ninh Hoà
3h30m
00:00
• 1A highway
180,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:30 01-03-2020 Nha Trang - Đà Nẵng trip
Liên Hưng
3.0
• 218 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:15
• Thanh Three-way Crossroad
4h45m
02:00
• 1A highway
180,000 VND
17 available seats
*Belongs to 19:00 01-03-2020 Phan Rang - Đà Nẵng trip
Liên Hưng
3.0
• 218 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:45
• Ninh Hoà
4h15m
02:00
• 1A highway
180,000 VND
17 available seats
*Belongs to 19:00 01-03-2020 Phan Rang - Đà Nẵng trip
Liên Hưng
3.0
• 218 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:10
• Cam Ranh Post Office
5h50m
00:00
• 1A highway
200,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:30 01-03-2020 Nha Trang - Đà Nẵng trip
Thanh Thủy
4.4
• 5 ratings
Giường nằm 46 chỗ
20:40
• Nha Trang yarn factory
4h
00:40
• Quy Nhon Big C Supermarket
270,000 VND
15 available seats
*Belongs to 10:30 01-03-2020 Bình Dương - Sài Gòn - Quảng Ngãi trip
Liên Hưng
3.0
• 218 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:00
• Vạn Ninh, Vạn Giã
3h
00:00
• 1A highway
180,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:30 01-03-2020 Nha Trang - Đà Nẵng trip
Discount
Hà Linh
3.4
• 78 ratings
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Nha Trang Office
4h30m
00:30
• Quy Nhon Big C Supermarket
280,000 VND
26 available seats
*Belongs to 14:30 01-03-2020 Phan Thiết - Hội An - Đà Nẵng trip
Hải Sơn
0.0
• 0 ratings
VIP/Limousine 35 chỗ
20:00
• Nha Trang
4h
00:00
• Quy Nhon Coach Station
340,000 VND
21 available seats
*Belongs to 20:00 01-03-2020 Nha Trang - Đà nẵng trip
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
21:05
• Cam Ranh Bus Station
4h55m
02:00
• Quy Nhon City
From 250,000 VND
*Belongs to 10:30 01-03-2020 Bến Tre - Quãng Ngãi trip
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
21:05
• Cam Ranh Bus Station
6h55m
04:00
• Tam Quan
From 250,000 VND
*Belongs to 10:30 01-03-2020 Bến Tre - Quãng Ngãi trip
Notice
Tân Dũng Tiến
4.2
• 6 ratings
VIP/Limousine 22 chỗ
23:00
• Nha Trang yarn factory
6h
05:00
• Hoai An District Office
460,000 VND
*Belongs to 14:30 01-03-2020 Sài Gòn - Bình Định trip
Notice
Tân Dũng Tiến
4.2
• 6 ratings
VIP/Limousine 22 chỗ
23:00
• Nha Trang yarn factory
3h30m
02:30
• Big C Quy Nhon City
460,000 VND
*Belongs to 14:30 01-03-2020 Sài Gòn - Bình Định trip