loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Phu Yen
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Nha Trang (12)
  • 6-27 Nguyễn Thiện Thuật (4)
  • Nội thành Nha Trang (4)
  • Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang (3)
  • Bến xe phía Nam Nha Trang (1)
 • Cam Ranh (7)
  • Công ty Yến Sào Cam Ranh (4)
  • Bến xe Cam Ranh (2)
  • Bưu điện Cam Ranh (1)
 • Diên Khánh (2)
  • Ngã 3 thành (2)
 • Cam Lâm (1)
  • Bưu điện Cam Lâm (1)
Drop-off Point
 • Tuy Hòa (18)
  • Tuy Hòa (9)
  • Vincom Plaza Tuy Hòa (4)
  • Bến xe Phú Lâm (2)
  • Phú Yên (dọc QL1A) (2)
  • Tuy Hoà (1)
Seat types
Rating
& up (28)
& up (31)
& up (31)
& up (31)

Bus tickets from Khanh Hoa to Phu Yen

: 40 trips
Sort by:
Notice
////static.vexere.com/production/images/1563726866615.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Catthienhai Travel
4.1
• 44 ratings
Limousine 9 chỗ
13:30
• Nha Trang Office
2h
15:30
• Vincom Plaza Tuy Hòa
219,000 VND
8 available seats
*Belongs to 13:30 04-06-2020 Nha Trang - Quy Nhon trip
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy
4.3
• 5 ratings
Giường nằm 46 chỗ
19:40
• Nha Trang yarn factory
2h
21:40
• Phu Yen (along 1A National Route)
300,000 VND
17 available seats
*Belongs to 10:30 04-06-2020 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1563726866615.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Catthienhai Travel
4.1
• 44 ratings
Limousine 9 chỗ
12:30
• Nha Trang Office
2h
14:30
• Vincom Plaza Tuy Hòa
219,000 VND
9 available seats
*Belongs to 12:30 04-06-2020 Nha Trang - Quy Nhon trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:00
• Yen Sao Cam Ranh Company
3h10m
03:10
• Tuy Hòa
450,000 VND
*Belongs to 16:30 03-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/25570/xe-mai-lien-VeXeRe-oqnYNmc-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Mai Liên
5.0
• 2 ratings
Limousine giường nằm 36 chỗ
19:00
• Nha Trang yarn factory
2h
21:00
• Tuy Hoa City
300,000 VND
*Belongs to 11:00 04-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:45
• Cam Ranh Bus Station
2h55m
02:40
• Tuy Hòa
450,000 VND
*Belongs to 16:00 04-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:30
• Ba Thanh crossroads
2h10m
02:40
• Tuy Hòa
450,000 VND
*Belongs to 16:00 03-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:15
• Cam Ranh Bus Station
2h55m
03:10
• Tuy Hòa
450,000 VND
*Belongs to 16:30 03-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:30
• Yen Sao Cam Ranh Company
3h10m
02:40
• Tuy Hòa
450,000 VND
*Belongs to 16:00 04-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
01:00
• Ba Thanh crossroads
2h10m
03:10
• Tuy Hòa
450,000 VND
*Belongs to 16:30 03-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy Limousine
4.3
• 5 ratings
Limousine giường nằm 32 chỗ
22:15
• Nha Trang yarn factory
2h
00:15
• Phu Yen (along 1A National Route)
350,000 VND
*Belongs to 13:00 04-06-2020 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
01:30
• Cam Lam Post Office
3h30m
05:00
• Phu Lam Bus Station
248,000 VND
*Belongs to 17:00 03-06-2020 Sai Gon - Tuy Hoa trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
01:00
• Cam Ranh Post Office
4h
05:00
• Phu Lam Bus Station
228,000 VND
*Belongs to 17:00 03-06-2020 Sai Gon - Tuy Hoa trip
////static.vexere.com/production/images/1587120708449.jpeg?w=250&h=250
Phúc Thuận Thảo
4.1
• 98 ratings
Giường nằm 40 chỗ
13:15
• Southern Nha Trang Bus Station
2h
15:15
• Tuy Hoa
75,000 VND
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
19:30
• Yen Sao Cam Ranh Company
3h10m
22:40
• Tuy Hòa
From 270,000 VND
*Belongs to 12:00 04-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
20:31
• Yen Sao Cam Ranh Company
3h10m
23:41
• Tuy Hòa
From 270,000 VND
*Belongs to 13:01 04-06-2020 Sai Gon - Quang Ngai trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/12945/xe-tan-dung-tien-VeXeRe-U42nGxV-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tân Dũng Tiến
4.3
• 7 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:00
• Nha Trang yarn factory
1h30m
00:30
• Tuy Hoa City
500,000 VND
460,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1573116913457.jpeg?w=250&h=250
Mạnh Mùi
4.0
• 3 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
03:00
• Nha Trang yarn factory
1h30m
04:30
• Tuy Hoa City
500,000 VND
440,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1582690664551.jpeg?w=250&h=250
An Phát
4.6
• 6 ratings
Giường nằm 40 chỗ
00:40
• Cam Ranh Bus Station
2h50m
03:30
• Ngã 4 Phú Lâm
150,000 VND
//static.vexere.com/c/i/12517/xe-thuan-tam-VeXeRe-dp2NsdY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thuận Tâm
3.8
• 6 ratings
Giường nằm 46 chỗ
20:40
• Thanh Crossroads
2h10m
22:50
• Phú Yên
300,000 VND