loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Tay Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Cam Ranh (4)
  • Bưu điện Cam Ranh (2)
  • Bến xe Cam Ranh (1)
  • Công ty Yến Sào Cam Ranh (1)
 • Nha Trang (3)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (2)
  • Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang (1)
 • Cam Lâm (2)
  • Bưu điện Cam Lâm (2)
 • Diên Khánh (1)
  • Ngã 3 thành (1)
Drop-off Point
 • Tây Ninh (7)
  • Bến xe Tây Ninh (4)
  • Bến xe thị xã Tây Ninh (3)
 • Trảng Bàng (3)
  • Trảng Bàng QL22 (3)
Seat types
Rating
& up (8)
& up (14)
& up (14)
& up (14)

Bus tickets from Khanh Hoa to Tay Ninh

: 14 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Bus station south of Nha Trang
10h30m
05:30
• Bến xe thị xã Tây Ninh
280,000 VND
6 available seats
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Bus station south of Nha Trang
9h30m
04:30
• Trảng Bàng QL22
280,000 VND
6 available seats
*Belongs to 19:00 17-07-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:15
• Cam Ranh Post Office
8h15m
04:30
• Trảng Bàng QL22
280,000 VND
6 available seats
*Belongs to 19:00 17-07-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:15
• Cam Ranh Post Office
9h15m
05:30
• Bến xe thị xã Tây Ninh
280,000 VND
6 available seats
*Belongs to 19:00 17-07-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:35
• Cam Lam Post Office
8h55m
04:30
• Trảng Bàng QL22
280,000 VND
6 available seats
*Belongs to 19:00 17-07-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:35
• Cam Lam Post Office
9h55m
05:30
• Bến xe thị xã Tây Ninh
280,000 VND
6 available seats
*Belongs to 19:00 17-07-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
19:20
• Ba Thanh crossroads
11h20m
06:40
• Tay Ninh Province Bus Station
From 270,000 VND
*Belongs to 12:00 17-07-2020 Quang Ngai - Tay Ninh trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Nha Trang yarn factory
11h40m
06:40
• Tay Ninh Province Bus Station
From 270,000 VND
*Belongs to 12:00 17-07-2020 Quang Ngai - Tay Ninh trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
21:10
• Yen Sao Cam Ranh Company
9h30m
06:40
• Tay Ninh Province Bus Station
From 270,000 VND
*Belongs to 12:00 17-07-2020 Quang Ngai - Tay Ninh trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
20:20
• Cam Ranh Bus Station
10h20m
06:40
• Tay Ninh Province Bus Station
From 270,000 VND
*Belongs to 12:00 17-07-2020 Quang Ngai - Tay Ninh trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
21:10
• Yen Sao Cam Ranh Company
10h30m
07:40
• Tan Chau District Bus Station
From 270,000 VND
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Nha Trang yarn factory
12h40m
07:40
• Tan Chau District Bus Station
From 270,000 VND
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
19:20
• Ba Thanh crossroads
12h20m
07:40
• Tan Chau District Bus Station
From 270,000 VND
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
20:20
• Cam Ranh Bus Station
11h20m
07:40
• Tan Chau District Bus Station
From 270,000 VND