loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Kien Giang to Binh Thuan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Châu Thành (2)
  • Bến xe khách tỉnh Kiên Giang (2)
 • Hà Tiên (2)
  • Bến xe Hà Tiên (2)
 • Rạch Giá (2)
  • Bến xe Rạch Sỏi (2)
 • Tân Hiệp (2)
  • Bến xe Tân Hiệp (2)
Drop-off Point
 • Phan Rí (4)
  • Phan Rí, Quốc Lộ 1A (4)
 • Bắc Bình (3)
  • Chợ Lương Sơn (3)
 • Phan Thiết (1)
  • Cổng chào Phan Thiết (1)
Seat types
Rating
& up (10)
& up (10)
& up (10)

Bus tickets from Kien Giang to Binh Thuan

: 10 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:30
• Bến xe Rạch Sỏi
11h30m
03:00
• Chợ Lương Sơn
270,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 14-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Hà Tiên
15h
03:00
• Chợ Lương Sơn
320,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 14-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:30
• Bến xe Rạch Sỏi
12h30m
04:00
• Phan Ri, 1A Highway
280,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 14-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe Tân Hiệp
10h30m
03:00
• Chợ Lương Sơn
270,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 14-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe Tân Hiệp
11h30m
04:00
• Phan Ri, 1A Highway
280,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 14-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
11h
03:30
• Phan Ri, 1A Highway
280,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:30 14-07-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bến xe Hà Tiên
16h
04:00
• Phan Ri, 1A Highway
330,000 VND
18 available seats
*Belongs to 15:30 14-07-2020 Kien Giang - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:30
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
10h
02:30
• Phan Thiet City welcome
270,000 VND
18 available seats
*Belongs to 16:30 14-07-2020 Kien Giang - Nha Trang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
10h
03:00
• Phan Thiet City welcome
270,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
11h
04:00
• Phan Ri, 1A Highway
280,000 VND