loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dak Lak to Sai Gon > Bus ticket from Krong Pak to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Krông Pắk (30)
  • Bến xe Phước An (6)
  • Chợ Ea Phê (6)
  • Nông trường 718 (6)
  • Km 38 (4)
  • Nông trường 719 (4)
  • Phước An (4)
Drop-off Point
 • Bình Thạnh (15)
  • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94 (9)
  • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 105 (6)
 • Tân Bình (9)
  • Bến xe Tân Bình (9)
 • Tân Phú (6)
  • VP Tân Phú (6)
Seat types
Rating
& up (17)
& up (38)
& up (38)
& up (39)

Bus tickets from Krong Pak - Dak Lak to Sai Gon

: 48 trips
Sort by:
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
VIP Limousine 22 Chỗ
19:50
• Chợ Ea Phê
8h35m
04:25
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94
380,000 VND
13 available seats
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
20:00
• Chợ Ea Phê
8h35m
04:35
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94
220,000 VND
28 available seats
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
VIP Limousine 22 Chỗ
18:50
• Nông trường 718
9h35m
04:25
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94
380,000 VND
13 available seats
*Belongs to 19:50 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
19:00
• Nông trường 718
10h5m
05:05
• Bến xe Tân Bình
220,000 VND
28 available seats
*Belongs to 20:00 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
20:15
• Bến xe Phước An
8h50m
05:05
• Bến xe Tân Bình
220,000 VND
28 available seats
*Belongs to 20:00 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
20:00
• Chợ Ea Phê
9h5m
05:05
• Bến xe Tân Bình
220,000 VND
28 available seats
*Belongs to 20:00 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
VIP Limousine 22 Chỗ
19:50
• Chợ Ea Phê
9h5m
04:55
• Bến xe Tân Bình
380,000 VND
13 available seats
*Belongs to 19:50 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
19:00
• Nông trường 718
9h35m
04:35
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94
220,000 VND
28 available seats
*Belongs to 20:00 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
VIP Limousine 22 Chỗ
20:05
• Bến xe Phước An
8h50m
04:55
• Bến xe Tân Bình
380,000 VND
13 available seats
*Belongs to 19:50 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
VIP Limousine 22 Chỗ
20:05
• Bến xe Phước An
8h20m
04:25
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94
380,000 VND
13 available seats
*Belongs to 19:50 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
20:15
• Bến xe Phước An
8h20m
04:35
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94
220,000 VND
28 available seats
*Belongs to 20:00 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
VIP Limousine 22 Chỗ
18:50
• Nông trường 718
10h5m
04:55
• Bến xe Tân Bình
380,000 VND
13 available seats
*Belongs to 19:50 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
19:00
• Chợ Ea Phê
8h35m
03:35
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94
220,000 VND
25 available seats
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
18:00
• Nông trường 718
9h35m
03:35
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94
220,000 VND
25 available seats
*Belongs to 19:00 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
19:00
• Chợ Ea Phê
9h5m
04:05
• Bến xe Tân Bình
220,000 VND
25 available seats
*Belongs to 19:00 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
19:15
• Bến xe Phước An
8h50m
04:05
• Bến xe Tân Bình
220,000 VND
25 available seats
*Belongs to 19:00 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
18:00
• Nông trường 718
10h5m
04:05
• Bến xe Tân Bình
220,000 VND
25 available seats
*Belongs to 19:00 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Discount
Kim Anh
3.4
• 36 ratings
Giường nằm 43 chỗ
19:15
• Bến xe Phước An
8h20m
03:35
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94
220,000 VND
25 available seats
*Belongs to 19:00 01-04-2020 Phuoc An - Sai Gon trip
Notice
Loan Sáng
4.4
• 25 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
06:42
• Phước An
11h25m
18:07
• VP Tân Phú
280,000 VND
Notice
Loan Sáng
4.4
• 25 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:45
• Km 38
11h35m
06:20
• VP Tân Phú
280,000 VND