loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Lao Cai to Vinh Phuc
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Sa Pa (25)
  • Văn phòng Sapa (12)
  • Thị trấn Sapa (11)
  • Bản Tả Van (1)
  • Chợ mới Sapa (1)
 • Bát Xát (22)
  • Quảng trường Bát Xát (11)
  • Thị trấn Bát Xát (11)
 • Lào Cai (12)
  • Văn phòng Lào Cai (10)
  • Chân cầu Cốc San Lào Cai (1)
  • Lào Cai (1)
 • Bảo Thắng (11)
  • Bảo Thắng (11)
 • Bảo Hà (10)
  • Bảo Hà (10)
 • Bảo Yên (1)
  • Bảo Hà (1)
Drop-off Point
 • Vĩnh Yên (47)
  • Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên (47)
Seat types
Rating
& up (75)
& up (75)
& up (75)
& up (75)

Bus tickets from Lao Cai to Vinh Phuc

: 222 trips
Sort by:
Đức Minh Travel
Đức Minh Travel
4.6 (10)
Limousine 9 chỗ VIP
15:50
• Lao Cai Coc San Bridge
0h20m
16:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 300,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:00 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Đức Minh Travel
Đức Minh Travel
4.6 (10)
Limousine 9 chỗ VIP
14:20
• Ta Van village
1h50m
16:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 300,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:00 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Đức Minh Travel
Đức Minh Travel
4.6 (10)
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• Sapa Office
1h10m
16:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 300,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:00 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
17:15
• Bao Ha
1h50m
19:05
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:15 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
15:30
• Sapa Office
3h50m
19:20
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:30 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
16:20
• Bao Ha
1h50m
18:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:20 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Lao Cai Office
2h50m
19:20
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:30 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
08:55
• Bao Thang
2h35m
11:30
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:40 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Bao Thang
2h35m
19:05
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:15 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
15:20
• Lao Cai Office
2h50m
18:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:20 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 11 chỗ
16:40
• Bao Ha
1h50m
18:30
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
11 available seats
*Belongs to 14:40 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 11 chỗ
16:10
• Bao Ha
1h50m
18:00
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
11 available seats
*Belongs to 14:10 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
15:15
• Sapa Office
3h50m
19:05
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:15 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 11 chỗ
15:40
• Lao Cai Office
2h50m
18:30
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
11 available seats
*Belongs to 14:40 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 11 chỗ
15:25
• Bao Thang
2h35m
18:00
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
11 available seats
*Belongs to 14:10 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 11 chỗ
07:20
• Sapa Office
3h50m
11:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
11 available seats
*Belongs to 07:20 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
09:35
• Bao Thang
2h35m
12:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:20 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
09:10
• Lao Cai Office
2h50m
12:00
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:10 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
09:25
• Bao Thang
2h35m
12:00
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:10 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.2 (11)
Limousine 9 chỗ VIP
09:40
• Bao Ha
1h50m
11:30
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:40 26-09-2020 Sapa - Ha Noi trip