loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Phu Tho > Bus ticket from Nam Tu Liem to Phu Tho
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Nam Từ Liêm (38)
 • Sóc Sơn (2)
Drop-off point
 • Việt Trì (12)
 • Phú Thọ (8)
 • Đoan Hùng (5)
 • Hạ Hòa (4)
 • Cẩm Khê (3)
 • Lâm Thao (2)
 • Thanh Sơn (2)
 • Phù Ninh (1)
 • Tân Sơn (1)
Types of seat
Rating
& up (31)
& up (1)

Find the cheapest bus tickets from Nam Tu Liem - Ha Noi to Phu Tho

: 38 trips
Sort by:
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:00
• Bến xe Mỹ Đình
1h30m
22:30
• Nút IC9 - Cầu Quan
100,000VND
16 seats left
*Belongs to 21:00 31-03-2023 My Dinh - Phu Tho - Dong Van trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• Bến xe Mỹ Đình
3h
23:15
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
120,000VND
20 seats left
*Belongs to 20:15 31-03-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• Bến xe Mỹ Đình
2h25m
22:40
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
110,000VND
20 seats left
*Belongs to 20:15 31-03-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:00
• Bến xe Mỹ Đình
2h30m
23:30
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
120,000VND
20 seats left
*Belongs to 21:00 31-03-2023 My Dinh - Phu Tho - Dong Van trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• Bến xe Mỹ Đình
1h35m
21:50
• Cầu Hạc Trì - IC8
90,000VND
20 seats left
*Belongs to 20:15 31-03-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:15
• Bến xe Mỹ Đình
1h55m
22:10
• Phú Thọ (IC8 - Cầu Quan)
100,000VND
20 seats left
*Belongs to 20:15 31-03-2023 My Dinh - Viet Tri - Meo Vac trip
Vũ Hán Group
Instant booking
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
21:00
• Bến xe Mỹ Đình
2h
23:00
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
110,000VND
14 seats left
*Belongs to 21:00 31-03-2023 My Dinh - Phu Tho - Dong Van trip
Thăng Long Limousine
Thăng Long Limousine
Limousine 9 chỗ
• Văn phòng Hà Nội
2h
22:00
• Bến xe Hạ Hòa
250,000VND
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình
5h10m
21:25
• Khu Vực Cát Lem
120,000VND
Anh Thái
Ghế ngồi 28 chỗ
11:00
• Bến xe Mỹ Đình
4h
15:00
• VP Phú Thọ
Not available on VeXeRe

Rate your ticket searching experiences

Dũng Béo
Ghế ngồi 30 chỗ
16:40
• Bến xe Mỹ Đình
2h50m
19:30
• Văn Phòng Phú Thọ
Not available on VeXeRe
Quý Huệ
Ghế ngồi 30 chỗ
12:05
• Bến xe Mỹ Đình
1h30m
13:35
• Bến xe Thanh Sơn
Not available on VeXeRe
Vũ Hán Group
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình
2h
19:55
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
100,000VND
Vũ Hán Group
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:00
• Bến xe Mỹ Đình
1h45m
21:45
• Cầu Hạc Trì - IC8
100,000VND
Vũ Hán Group
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 45 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình
2h10m
16:30
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
110,000VND
Vũ Hán Group
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 45 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình
2h
16:20
• Cầu 2 (Cầu Quan - Cầu Yên Kiện)
100,000VND
Vũ Hán Group
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình
2h10m
20:05
• Đoan Hùng (Cầu Yên Kiện - Km 20 đường dưới)
110,000VND
Vũ Hán Group
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 45 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình
1h20m
15:40
• Km7 Phú Thọ
90,000VND
Vũ Hán Group
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
20:00
• Bến xe Mỹ Đình
2h
22:00
• Phú Thọ
120,000VND
Vũ Hán Group
Vũ Hán Group
Giường nằm 20 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình
1h20m
19:15
• Km7 Phú Thọ
90,000VND